นโยบายความเป็นส่วนตัว

มีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม 2563

Walt Disney Company ได้ซื้อกิจการของ 21st Century Fox รวมถึงธุรกิจที่ให้บริการตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง นโยบายนี้ได้รับการปรับปรุงเพื่อแสดงถึงธุรกรรมดังกล่าวและการปรับปรุงล่าสุดของกฎหมายแคลิฟอร์เนีย

สารบัญ

 1. ขอบเขตและการนำไปใช้: ลักษณะและบุคคลที่นโยบายนี้ครอบคลุม
 2. การเก็บรวบรวมข้อมูล: แหล่งที่มาและวิธีการที่เรา ผู้ให้บริการ และผู้โฆษณาของเราเก็บรวบรวมข้อมูลจากคุณและข้อมูลเกี่ยวกับคุณ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์ของคุณกับ FoxNext Services
 3. การใช้และการเปิดเผย: การใช้ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากคุณ และบุคคลที่เราอาจเปิดเผยข้อมูล ตลอดจนเหตุผล
 4. ความปลอดภัย การปกป้องข้อมูลของคุณไม่ให้สูญหายหรือนำไปใช้ในทางที่ผิด
 5. การเข้าถึงและการควบคุมของผู้ใช้งาน วิธีเข้าถึงและควบคุมข้อมูลที่เราเก็บรักษาเกี่ยวกับคุณ
 6. ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ: สิ่งอื่น ๆ ที่คุณควรทราบเกี่ยวกับนโยบายนี้ และวิธีที่เราจัดการข้อมูลของคุณ
 7. ผู้อยู่อาศัยในรัฐแคลิฟอร์เนีย: สิ่งที่เรากำลังทำเพื่อเป็นไปตามข้อบังคับของรัฐบัญญัติความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคในรัฐแคลิฟอร์เนีย ("CCPA") และข้อมูลสำคัญอื่น ๆ สำหรับผู้อยู่อาศัยในรัฐแคลิฟอร์เนีย
 8. ติดต่อเรา: วิธีติดต่อ FoxNext เกี่ยวกับนโยบายนี้

1. ขอบเขตและการนำไปใช้

FoxNext Games LLC ("FoxNext", "เรา","พวกเรา" หรือ "ของเรา") ต้องการให้คุณทำความคุ้นเคยกับวิธีที่เราเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลจากคุณและข้อมูลเกี่ยวกับคุณ นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อธิบายการปฏิบัติที่สัมพันธ์กับข้อมูลที่เก็บรวบรวมผ่านบริการต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ เว็บไซต์มือถือ แอปพลิเคชัน ("แอปฯ") และวิดเจ็ต (รวมเรียกว่า "FoxNext Services") เมื่อใช้ FoxNext Services ถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ดูรายชื่อบริษัทในเครือ ("เครือบริษัท") ของเราได้ที่ https://privacy.thewaltdisneycompany.com/en/definitions/

ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดการใช้งานของเรา FoxNext Services ให้บริการสำหรับผู้ใช้ทั่วไป ซึ่งไม่ใช่เด็ก และไม่มีเจตนาเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีผลบังคับใช้กับผู้ใช้ทุกคน รวมทั้งบุคคลที่ใช้ FoxNext Services โดยไม่ได้ลงทะเบียนหรือสมัครสมาชิกกับ FoxNext Service และบุคคลที่ลงทะเบียนแล้วหรือสมัครสมาชิกกับ FoxNext Service แล้ว นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีผลกับการเก็บรวบรวมของ FoxNext และการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (เช่น ข้อมูลที่ระบุบุคคลอย่างเฉพาะเจาะจง ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม เช่น ชื่อเต็ม หรืออีเมล) เมื่อข้อมูลที่ไม่เปิดเผยตัวตนเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม ข้อมูลผลลัพธ์ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลด้วย

2. การเก็บรวบรวมข้อมูล

FoxNext และผู้ให้บริการของเราเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไปนี้จากคุณและข้อมูลเกี่ยวกับคุณ

 • ข้อมูลการลงทะเบียน คือข้อมูลที่คุณยื่นเพื่อลงทะเบียนกับ FoxNext Service เช่น เพื่อสร้างบัญชี โพสต์แสดงความคิดเห็น รับการแจ้งเตือน จดหมายข่าว และการติดต่อสื่อสารอื่น ๆ รวมทั้งการมีส่วนร่วมในแบบสำรวจที่ดำเนินการโดย FoxNext หรือผู้ให้บริการภายนอกในนามของเรา หรือเข้าร่วมการประกวดหรือการลุ้นรางวัล ข้อมูลการลงทะเบียนอาจรวมถึงชื่อ ชื่อผู้ใช้ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ เพศ รหัสไปรษณีย์ วันเกิด ตำแหน่งที่ตั้ง ข้อมูลอุปกรณ์ ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ FoxNext Services และข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณยินยอมมอบให้
 • ข้อมูลและโพสต์สาธารณะ ประกอบด้วยความคิดเห็นหรือเนื้อหาที่คุณโพสต์ใน FoxNext Services และข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่รวมอยู่ในโพสต์หรือเนื้อหาเหล่านั้น ซึ่งอาจรวมถึงชื่อ ชื่อผู้ใช้ ความคิดเห็น การกดถูกใจ สถานะ ข้อมูลประวัติ และรูปภาพ ข้อมูลและโพสต์สาธารณะคือการเปิดเผยต่อสาธารณะเสมอ ซึ่งหมายความว่าทุกคนสามารถเห็นข้อมูลนี้ และอาจปรากฏในผลการค้นหาจากเครื่องมือค้นหาภายนอก กรุณาระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งเมื่อเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ลงในพื้นที่โพสต์สาธารณะของ FOXNEXT SERVICES เราจะไม่รับผิดชอบหากผู้อื่นนำข้อมูลที่คุณเปิดเผยลงในพื้นที่โพสต์สาธารณะไปใช้
 • ข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ หากคุณเข้าหรือเข้าสู่ระบบ FoxNext Service ผ่านบริการสื่อสังคมออนไลน์หรือเชื่อมต่อ FoxNext Service กับบริการสื่อสังคมออนไลน์ ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมอาจมีรหัสผู้ใช้ และ/หรือชื่อผู้ใช้ที่เชื่อมโยงกับบริการสื่อสังคมออนไลน์นั้น ๆ ข้อมูลหรือเนื้อหาใด ๆ ที่คุณอนุญาตให้บริการสื่อสังคมออนไลน์แบ่งปันกับเรา เช่น รูปภาพโปร์ไฟล์ อีเมล หรือรายชื่อเพื่อน รวมถึงข้อมูลใด ๆ ที่คุณเปิดเผยต่อสาธารณะซึ่งสัมพันธ์กับบริการสื่อสังคมออนไลน์นั้น ๆ เมื่อคุณเข้า FoxNext Services ผ่านบริการสื่อสังคมออนไลน์ หรือเมื่อคุณเชื่อมต่อ FoxNext Service กับบริการสื่อสังคมออนไลน์ ถือว่าคุณอนุญาตให้ FoxNext เก็บรวบรวม จัดเก็บ รวมถึงใช้ข้อมูลและเนื้อหาดังกล่าวตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
 • ข้อมูลกิจกรรม เมื่อคุณเข้าและติดต่อกับ FoxNext Services ทาง FoxNext และผู้ให้บริการอาจเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับการเยี่ยมชม อย่างเช่น ในการอนุมัติการเชื่อมต่อของคุณกับ FoxNext Services เซิร์ฟเวอร์ของเรารับและบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และเบราว์เซอร์ของคุณ อาจรวมถึงที่อยู่ IP ประเภทเบราว์เซอร์ และข้อมูลซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์อื่น ๆ หากคุณเข้า FoxNext Services จากโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อื่น ๆ เราอาจเก็บรวบรวมตัวระบุอุปกรณ์โดยเฉพาะที่กำหนดอุปกรณ์นั้น ๆ ข้อมูลการระบุพิกัด (รวมถึงตำแหน่งที่แม่นยำของคุณ) หรือข้อมูลการทำธุรกรรมอื่น ๆ สำหรับอุปกรณ์ดังกล่าว เมื่อคุณใช้ FoxNext Services เพื่อมีส่วนร่วมในเกมโทรศัพท์มือถือ เราอาจเก็บรวบรวมคะแนน การจัดอันดับ ข้อมูลการทำธุรกรรม และข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับการเล่นเกมของคุณ นอกจากนี้ เมื่อคุณติดต่อกับ FoxNext เราอาจเก็บบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อเหล่านี้
 • คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ (เช่น คุกกี้เบราว์เซอร์ พิกเซล บีคอน และเทคโนโลยี Adobe Flash) ประกอบด้วยชิ้นส่วนข้อมูลขนาดเล็ก FoxNext Services ส่งข้อมูลนี้ไปยังเบราว์เซอร์ของคุณเมื่อคุณขอเข้าหน้าเว็บไซต์ครั้งแรก จากนั้นจัดเก็บข้อมูลนี้ไว้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้ เพื่อให้เว็บไซต์หรือแอปฯ สามารถเข้าถึงข้อมูลเมื่อคุณขอเข้าหน้าเว็บไซต์จากบริการนั้น ๆ ในภายหลัง นอกจากนี้ เทคโนโลยีเหล่านี้อาจนำไปใช้เพื่อเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งาน FoxNext Services ของคุณ เช่น หน้าเว็บไซต์ที่เข้าชม วิดีโอและเนื้อหาอื่นที่ดู คำค้นหาที่ใช้ และโฆษณาที่เห็น

บุคคลภายนอกที่สนับสนุน FoxNext Services โดยการเสนอโฆษณาหรือให้บริการต่าง ๆ กล่าวคือ อนุญาตให้คุณแบ่งปันเนื้อหาได้ (เช่น Facebook) หรือติดตามการรวมสถิติการใช้งานของ FoxNext Services (เช่น Google Analytics) อาจใช้เทคโนโลยีเหล่านี้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่คล้ายกันนี้ด้วยเช่นกัน เมื่อคุณใช้ FoxNext Services (เช่น เว็บไซต์หรืออีเมล) หรือบริการภายนอก นอกจากนี้ บุคคลภายนอกเหล่านี้อาจใช้เทคโนโลยีดังกล่าวร่วมกับข้อมูลกิจกรรมที่เก็บรวบรวม เพื่อจดจำคุณในทุกอุปกรณ์ที่ใช้ เช่น อุปกรณ์มือถือและแล็ปท็อป หรือคอมพิวเตอร์อื่น ๆ FoxNext ไม่ได้ควบคุมเทคโนโลยีภายนอกเหล่านี้ และการใช้งานดังกล่าวนั้นจะได้รับการควบคุมดูแลโดยนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกที่ใช้เทคโนโลยีดังกล่าว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครือข่ายโฆษณาภายนอกและหน่วยงานคล้ายกันที่ใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ รวมทั้งตัวเลือกที่เกี่ยวข้อง กรุณาดูส่วนหัวข้อ "การนำเสนอโฆษณาที่เกี่ยวข้อง" ด้านล่าง

ค่าเริ่มต้นของเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะตั้งค่าให้ยอมรับคุกกี้ แต่คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อแจ้งเตือนเมื่อมีการตั้งค่าหรือปรับปรุงข้อมูลคุกกี้ หรือเพื่อปิดกั้นคุกกี้ทั้งหมด กรุณาดูส่วน "ความช่วยเหลือ" ของเบราว์เซอร์คุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ใช้สามารถจัดการการใช้เทคโนโลยี Flash โดยใช้เครื่องมือการจัดการ Flash ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ Adobe กรุณาดูที่ http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager.html โปรดทราบว่าเมื่อปิดกั้นคุกกี้บางส่วนหรือทั้งหมด คุณอาจไม่สามารถเข้าถึงคุณสมบัติ เนื้อหา หรือการปรับแต่งตามความต้องการบางรายการที่มีอยู่ผ่าน FoxNext Services

 • ข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ เราอาจเสริมข้อมูลที่เก็บรวบรวมด้วยข้อมูลจากแหล่งที่มาอื่น ๆ เช่น ข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับกิจกรรมออนไลน์และออฟไลน์จากบริการสื่อสังคมออนไลน์ของคุณ แหล่งที่มาและข้อมูลโฆษณาจากเครือบริษัทหรือพันธมิตรธุรกิจของเรา
 • สัญญาณการไม่ติดตาม ในขณะนี้ เราไม่ตอบรับสัญญาณ "การไม่ติดตาม" ของเบราว์เซอร์ เนื่องจากเรารอคอยผลงานของผู้ถือผลประโยชน์ร่วมและผู้อื่นที่สนใจ เพื่อพัฒนามาตรฐานในการตีความสัญญาณดังกล่าวอย่างที่ควรเป็น

3. การใช้และการเปิดเผย

เราใช้และเปิดเผยข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากและเกี่ยวกับคุณเพื่อให้บริการ FoxNext Services และคุณสมบัติต่าง ๆ ต่อคุณ ซึ่งรวมถึง (1) เพื่อประเมินและปรับปรุง FoxNext Services และคุณสมบัติต่าง ๆ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ (2) เพื่อพัฒนาประสบการณ์ FoxNext Services ของคุณทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ โดยส่งมอบเนื้อหาที่คุณจะคิดว่าเกี่ยวเนื่องกันหรือน่าสนใจ รวมถึงข้อความโฆษณาและการตลาด (3) เพื่อให้คุณแสดงความคิดเห็นต่อเนื้อหา และร่วมเล่นเกมออนไลน์ การแข่งขัน การส่งเสริมการขายอื่น ๆ หรือโครงการรางวัลต่าง ๆ (4) เพื่อให้คุณได้รับการสนับสนุนลูกค้า และเพื่อตอบข้อสงสัยของคุณ เราอาจใช้ข้อมูลที่เราได้รับจากคุณและข้อมูลเกี่ยวกับคุณเพื่ออนุมานหรือคาดการณ์เกี่ยวกับด้านที่คุณอาจสนใจ เพื่อจัดหาเนื้อหาและโฆษณาที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องกับคุณมากขึ้น เมื่อข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากคุณหรือข้อมูลเกี่ยวกับคุณไม่ระบุเจาะจงถึงคุณในฐานะบุคคล เราอาจใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์อื่น หรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต

เราใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากคุณและข้อมูลเกี่ยวกับคุณเพื่อวัตถุประสงค์เพิ่มเติมต่อไปนี้

 • เพื่ออนุญาตให้ผู้ให้บริการช่วยเหลือเราในการจัดหาและจัดการ FoxNext Services ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากและเกี่ยวกับคุณอาจเปิดเผยต่อผู้ให้บริการภายนอกบางราย เช่น ผู้รับจ้าง ผู้วิเคราะห์และบริษัทประเมินอื่น ๆ ตัวแทนหรือผู้สนับสนุน ที่ช่วยวิเคราะห์และทำความเข้าใจการใช้ FoxNext Services ของคุณ ให้การสนับสนุนลูกค้า โฆษณาและการตลาด รวมทั้งจัดการและ/หรือจัดหา FoxNext Services
 • เพื่ออนุญาตการทำงานด้านการเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ หากเข้าสู่ระบบด้วยบริการสื่อสังคมออนไลน์หรือเชื่อมต่อบัญชีของบริการสื่อสังคมออนไลน์กับ FoxNext Services เราอาจเผยแพร่ชื่อผู้ใช้ รูปภาพ และการกดถูกใจของคุณ รวมถึงกิจกรรมและความคิดเห็นของคุณกับผู้ใช้ FoxNext Services รายอื่น และเพื่อนของคุณในบริการสื่อสังคมออนไลน์ของคุณ นอกจากนี้ เราอาจเผยแพร่ข้อมูลเดียวกันกับผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ เมื่อเข้าสู่ระบบหรือเชื่อมต่อบัญชี FoxNext Services กับบริการสื่อสังคมออนไลน์ ถือว่าคุณอนุญาตให้เราเผยแพร่ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากคุณหรือข้อมูลเกี่ยวกับคุณกับผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ ผู้ใช้รายอื่น และเพื่อนของคุณ รวมทั้งคุณเข้าใจว่าการใช้ข้อมูลที่เผยแพร่ของผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ จะได้รับการควบคุมดูแลจากนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริการสื่อสังคมออนไลน์นั้น ๆ หากคุณไม่ต้องการให้เผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยวิธีนี้ กรุณาอย่าเชื่อมต่อบัญชีของบริการสื่อสังคมออนไลน์กับบัญชี FoxNext Services ของคุณ และอย่ามีส่วนร่วมในการเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ใน FoxNext Services
 • เพื่อจัดหาบริการและคุณสมบัติที่มีแบรนด์ร่วมกัน เราอาจเสนอบริการหรือคุณสมบัติที่มีแบรนด์ร่วมกัน เช่น การประกวด การลุ้นรางวัล หรือการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ร่วมกับบุคคลภายนอก ("บริการที่มีแบรนด์ร่วมกัน") บริการที่มีแบรนด์ร่วมกันเหล่านี้อาจเป็นแม่ข่ายใน FoxNext Services หรือในบริการของบุคคลภายนอก เราอาจเผยแพร่ข้อมูลที่คุณส่งให้ซึ่งสัมพันธ์กับบริการที่มีแบรนด์ร่วมกันกับบุคคลภายนอก โดยอาศัยอำนาจจากความสัมพันธ์เหล่านี้ การใช้ข้อมูลของคุณโดยบุคคลภายนอกจะได้รับการควบคุมดูแลจากนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกนั้น ๆ
 • เพื่อนำเสนอโฆษณาที่เกี่ยวข้อง FoxNext และผู้ให้บริการของเราอาจใช้ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากคุณและข้อมูลเกี่ยวกับคุณ เพื่อนำเสนอโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับคุณเมื่อคุณใช้ FoxNext Services (ในทุกอุปกรณ์ของคุณ) หรือบริการอื่น ตามที่ระบุไว้ข้างต้น เครือข่ายโฆษณาและผู้โฆษณาภายนอกอาจใช้คุกกี้ (ซึ่งติดตามข้อมูล เช่น หน้าเว็บที่คุณเข้าชม รวมทั้งการปฏิสัมพันธ์ของคุณกับโฆษณาและการสื่อสารอื่น ๆ ของเรา) รวมถึงเทคโนโลยีที่คล้ายกันเพื่อเก็บรวบรวมและติดตามข้อมูล เช่น ข้อมูลประชากรศาสตร์ ความสนใจเชิงอนุมาน ข้อมูลจากการรวบรวม และข้อมูลอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่คุณใช้ ตลอดจนกิจกรรมในอุปกรณ์ดังกล่าวเพื่อช่วยนำเสนอโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของคุณมากขึ้น นอกจากนี้ ข้อมูลอาจนำไปใช้เพื่อนำเสนอโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการมากขึ้นในช่องทางการตลาดรวมถึงอีเมล หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครือข่ายโฆษณาภายนอก และหน่วยงานคล้ายกันที่ใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ กรุณาดูที่ www.aboutads.info/consumers หากคุณต้องการยกเลิกการปฏิบัติเกี่ยวกับโฆษณาของเครือข่ายและบริการดังกล่าวในอุปกรณ์ที่เฉพาะเจาะจงซึ่งคุณเข้าถึงนโยบายฉบับนี้ กรุณาไปที่ www.aboutads.info/choices หากคุณอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือ www.youradchoices.ca/choices หากคุณอยู่ในแคนาดา เพื่อยกเลิกจากเว็บเบราว์เซอร์ในเดสก์ท็อปและในโทรศัพท์มือถือ คุณสามารถดาวน์โหลดแอปฯ AppChoices ได้ที่ www.aboutads.info/appchoices หากคุณอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือ www.youradchoices.ca/appchoices หากคุณอยู่ในแคนาดา เพื่อยกเลิกจากแอปฯ ในโทรศัพท์มือถือ หากต้องการยกเลิกเฉพาะ Google Analytics กรุณาไปที่ tools.google.com/dlpage/gaoptout หากคุณใช้อุปกรณ์ iOS คุณสามารถยกเลิกการติดตามเพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณา โดยคลิกที่การตั้งค่า -> ความเป็นส่วนตัว -> โฆษณา -> จำกัดการติดตามโฆษณา หากคุณใช้อุปกรณ์ Android คุณสามารถยกเลิกการติดตามเพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณา โดยไปที่การตั้งค่า -> การตั้งค่า Google -> โฆษณา -> เปิดใช้งาน "ยกเลิกการปรับเปลี่ยนโฆษณาตามต้องการ" โปรดทราบว่า แม้ว่าคุณจะยกเลิกการโฆษณาที่คุณอาจสนใจจากบุคคลภายนอก เทคโนโลยีการติดตามเหล่านี้อาจยังคงเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ รวมถึงการวิเคราะห์ และคุณจะยังเห็นโฆษณาจากเรา แต่โฆษณาจะไม่ได้มีกลุ่มเป้าหมายตามข้อมูลด้านพฤติกรรมของคุณ ฉะนั้นจึงอาจมีความเกี่ยวข้องกับคุณหรือความสนใจของคุณน้อยลง

เราอาจใช้บริการแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอก (เช่น การสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์และเว็บไซต์อื่น ๆ) เพื่อเสนอโฆษณาตามกลุ่มเป้าหมายในแพลตฟอร์มดังกล่าวให้กับคุณหรือคนอื่น ๆ และเราอาจให้อีเมลรุ่นปรับปรุงใหม่ หรือข้อมูลอื่นของคุณกับผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว หากต้องการยกเลิกการใช้ข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายความเป็นส่วนตัว โดยใช้ข้อมูลการติดต่อที่ระบุไว้ด้านล่างนี้

 • เพื่อติดต่อคุณ FoxNext อาจส่งสื่อส่งเสริมการขายหรือการแจ้งเตือนเกี่ยวกับ FoxNext Service ให้เป็นระยะ ๆ หากคุณต้องการเลิกรับสื่อส่งเสริมการขายทางอีเมล กรุณาทำตามคำแนะนำการยกเลิกการสมัครรับข้อมูลในช่วงท้ายของอีเมลแต่ละฉบับ คุณไม่สามารถยกเลิกอีเมลการแจ้งเตือนบริการบางรายการ เช่น การแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงใน FoxNext Services หรือนโยบายต่าง ๆ หากคุณติดตั้งแอปฯ โทรศัพท์มือถือแล้ว และประสงค์ที่จะเลิกรับการแจ้งเตือนแบบทันที คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าได้ทั้งในอุปกรณ์มือถือหรือผ่านแอปฯ
 • เพื่อแบ่งปันข้อมูลกับเครือบริษัทของเรา FoxNext อาจแบ่งปันข้อมูลของคุณกับเครือบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ สามารถดูลิงก์ที่เชื่อมไปยังเว็บไซต์ที่มีรายชื่อเครือบริษัทได้ในช่วงต้นของนโยบายฉบับนี้ ผู้ใช้ที่เข้าชมบริการของเครือบริษัทควรอ้างอิงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเครือบริษัทแยกต่างหาก เนื่องจากอาจแตกต่างจากนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ในบางเรื่อง
 • เพื่อเผยแพร่กับพันธมิตรทางธุรกิจ FoxNext อาจแบ่งปันข้อมูลของคุณกับพันธมิตรธุรกิจเพื่ออนุญาตให้บุคคลดังกล่าวส่งการติดต่อสื่อสารด้านการตลาดที่ตรงกับตัวเลือกของคุณ
 • เพื่อปกป้องสิทธิของ FoxNext และอื่น ๆ อาจมีกรณีอื่น ๆ ซึ่ง FoxNext ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลของคุณ รวมถึงสถานการณ์ที่ FoxNext เชื่อโดยบริสุทธิ์ใจว่าการใช้หรือเปิดเผยนั้นมีความจำเป็นเพื่อ (1) ปกป้อง บังคับใช้ หรือป้องกันสิทธิทางกฎหมาย ความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย หรือทรัพย์สินของ FoxNext บริษัทในเครือของเรา หรือพนักงาน ตัวแทน และผู้รับจ้างของบริษัทในเครือ (รวมถึงการบังคับใช้ข้อตกลงและข้อกำหนดการใช้งานของเรา) (2) ปกป้องความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว และความมั่นคงของผู้ใช้ FoxNext Services หรือบุคคลทั่วไป (3) ป้องกันการทุจริตหรือเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการจัดการความเสี่ยง (4) สอดคล้องกับกฎหมายหรือกระบวนการทางกฎหมาย หรือ (5) ตอบรับคำขอจากหน่วยงานสาธารณะและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
 • เพื่อดำเนินการรวมธุรกิจหรือการขายทรัพย์สิน หาก FoxNext ขายธุรกิจทั้งหมดหรือบางส่วน หรือขายหรือโอนทรัพย์สิน หรือมีส่วนในการรวมหรือโอนธุรกิจทั้งหมดหรือส่วนวัตถุ (รวมถึงเกี่ยวข้องกับการล้มละลายหรือกระบวนการทำนองเดียวกัน) FoxNext อาจโอนข้อมูลของคุณไปยังหน่วยงานหนึ่งหรือหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมในฐานะส่วนหนึ่งของการทำธุรกรรมนั้น

4. ความปลอดภัย

FoxNext ใช้มาตรการด้านการบริหาร ทางเทคนิค ทางบุคคล และอย่างเป็นรูปธรรมที่เหมาะสมในเชิงการค้าเพื่อคุ้มครองข้อมูลในครอบครองจากการสูญหาย โจรกรรมข้อมูล และการนำไปใช้ เปิดเผย หรือปรับเปลี่ยนโดยไม่ได้รับอนุญาต อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ใดรับประกันความปลอดภัยข้อมูลของคุณได้อย่างสมบูรณ์ หากต้องการเพิ่มประสิทธิภาพคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยที่รวมไว้ผ่าน FoxNext Services กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าแอปพลิเคชันมือถือที่ใช้ FoxNext Services เป็นรุ่นล่าสุด

5. การเข้าถึงและการควบคุมของผู้ใช้งาน

หากคุณต้องการเข้าถึง ตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุง ระงับ ลบ หรือจำกัดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ของคุณที่อยู่ภายใต้การเก็บรักษาหรือควบคุมของเรา คุณสามารถติดต่อเราดังระบุไว้ในข้อที่ 8 ในคำขอของคุณ กรุณาแจ้งอีเมล ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ พร้อมระบุให้ชัดเจนว่าข้อมูลใดที่คุณต้องการเข้าถึง เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ระงับ หรือลบ  เราอาจขอข้อมูลส่วนบุคคลบางรายการเพิ่มเติมเพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยันตัวตนของบุคคลที่ขอเข้าถึงบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของตน เราจะพยายามทำตามคำขอของคุณโดยเร็วที่สุดตามสมควร และสอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้  โปรดทราบว่ามีสาเหตุบางประการที่เราอาจไม่สามารถจัดการกับคำขอลบได้ เช่น หากเราจำเป็นต้องเก็บข้อมูลของคุณเพื่อทำธุรกรรมให้คุณ เพื่อตรวจจับและป้องกันกิจกรรมที่ฉ้อโกงและผิดกฎหมาย เพื่อใช้สิทธิ์ของเรา หรือเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย

เราไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบริษัทในเครือ FoxNext หรือบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่บริษัทในเครือสำหรับการตลาดโดยตรงของบุคคลเหล่านั้น เว้นแต่ผู้ใช้เลือกให้เราทำเช่นนั้น

สิทธิ์การลบของผู้เยาว์ หากคุณมีอายุต่ำกว่า 18 ปีและเป็นผู้ใช้ FoxNext Services ที่ลงทะเบียนแล้ว คุณสามารถขอให้เราลบเนื้อหาหรือข้อมูลที่คุณได้โพสต์ใน FoxNext Services โดยเขียนไปที่ avatar.tou@fox.com โปรดทราบว่า คำขอของคุณไม่รับรองการลบเนื้อหาหรือข้อมูลอย่างสมบูรณ์และครอบคลุม เช่น เนื่องด้วยเนื้อหาบางประการของคุณได้รับการประกาศใหม่โดยผู้ใช้รายอื่น

6. ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

การปรับข้อมูลนโยบายความเป็นส่วนตัว FoxNext อาจปรับเปลี่ยนนโยบายความเป็นส่วนตัว กรุณาดูวันที่มีผลบังคับใช้ที่ด้านบนสุดของนโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อดูวันที่แก้ไขล่าสุดของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้เมื่อเราประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไขทาง FoxNext Services

ตำแหน่งข้อมูล FoxNext Services มีแม่ข่ายอยู่ในและได้รับการจัดการจากสหรัฐอเมริกา หากคุณเป็นผู้ใช้ที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา คุณเข้าใจและยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลที่เก็บรวบรวมผ่านการใช้คุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นตามที่อธิบายไว้ข้างต้น) ได้รับการประมวลผลในสหรัฐอเมริกา หรือประเทศอื่นที่เราให้บริการ หรือที่เราว่าจ้างผู้ให้บริการ การคุ้มครองข้อมูลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ของสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นอาจไม่เหมือนกับในเขตอำนาจศาลของคุณ ซึ่งรวมถึงการใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ ตามที่อธิบายไว้ข้างต้น ในบางสถานการณ์ ศาล หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานกำกับดูแล หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในสหรัฐอเมริกา อาจมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำแหน่งข้อมูล กรุณาติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลที่ให้ไว้ในส่วนที่ 8 ด้านล่าง

บริการที่เชื่อมโยง FoxNext Services อาจเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ซึ่งดำเนินการโดยบริษัทภายนอก และอาจมีโฆษณาหรือการเสนอเนื้อหา การใช้งาน เกม จดหมายข่าว การประกวดหรือการชิงโชค หรือแอปพลิเคชันที่พัฒนาและบำรุงรักษาโดยบริษัทภายนอก FoxNext จะไม่รับผิดชอบต่อการปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของบริษัทภายนอกเครือ และเมื่อคุณออกจาก FoxNext Services หรือคลิกที่โฆษณา คุณควรตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับบริการภายนอกนั้น ๆ

นอกจากนี้ FoxNext จะไม่รับผิดชอบต่อการปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวหรือการรักษาความปลอดภัยข้อมูลขององค์กรอื่น เช่น Facebook, Tumblr, Twitter, Apple, Google, Microsoft, Amazon หรือผู้พัฒนาแอปฯ ผู้ให้บริการแอปฯ ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ ผู้ให้บริการระบบปฏิบัติการ ผู้ให้บริการไร้สาย หรือผู้ผลิตอุปกรณ์อื่น ๆ รวมถึงความเกี่ยวเนื่องกับข้อมูลที่คุณเปิดเผยต่อองค์กรอื่น ๆ ผ่านหรือเกี่ยวข้องกับ FoxNext Services

การรวบรวมข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคลโดยบริการชำระเงิน ในบางกรณี เราอาจใช้บริการชำระเงินภายนอกเครือบริษัท เพื่อให้คุณซื้อผลิตภัณฑ์หรือทำการชำระเงินได้ ("บริการชำระเงิน") หากคุณประสงค์จะซื้อผลิตภัณฑ์หรือทำการชำระเงินโดยใช้บริการชำระเงิน ระบบจะนำทางคุณไปยังหน้าเว็บไซต์บริการชำระเงิน ข้อมูลใด ๆ ที่คุณให้กับบริการชำระเงินจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริการชำระเงินที่เกี่ยวข้อง มากกว่านโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เราไม่มีสิทธิ์ควบคุม และจะไม่รับผิดชอบต่อการใช้ข้อมูลของบริการชำระเงินใด ๆ ที่เก็บรวบรวมผ่านบริการชำระเงิน

การเก็บรักษาข้อมูล เราจะเก็บรักษาข้อมูลของคุณตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว เว้นแต่กำหนดหรืออนุญาตให้มีระยะเวลาการเก็บรักษานานขึ้นตามกฎหมาย

ข้อมูลละเอียดอ่อน เราขอให้คุณไม่ส่งหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวที่ละเอียดอ่อนใด ๆ (เช่น เลขประจำตัวประกันสังคม ข้อมูลที่เกี่ยวกับเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ต้นกำเนิด ความคิดเห็นทางการเมือง ศาสนาหรือความเชื่ออื่น ๆ สุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือการเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน) ในหรือผ่าน FoxNext Services หรือโดยประการอื่น

7. ผู้อยู่อาศัยในรัฐแคลิฟอร์เนีย

ผู้อยู่อาศัยในรัฐแคลิฟอร์เนียยังสามารถใช้ประโยชน์จากสิทธิ์ต่อไปนี้

 • คุณสามารถร้องขอได้ถึงสองครั้งต่อปีให้เราเปิดเผย (1) หมวดหมู่และข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะที่เราได้รวบรวมเกี่ยวกับคุณ (2) หมวดหมู่ของแหล่งที่มาซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (3) วัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือเชิงพาณิชย์เพื่อรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (4) หมวดหมู่ของบุคคลภายนอกที่เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือเชิงพาณิชย์ (5) วัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือเชิงพาณิชย์เพื่อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (6) ข้อมูลส่วนบุคคลหมวดหมู่ใด ๆ เกี่ยวกับคุณที่เราขาย และ (7) วัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือเชิงพาณิชย์สำหรับการขายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากมี
 • ในการใช้ประโยชน์จากสิทธิ์เหล่านี้ กรุณาติดต่อเราที่ avatar.tou@fox.com หรือทางจดหมายที่ C/O Privacy Officer, FoxNext Games LLC, 12121 Bluff Creek Drive, Suite 400, Playa Vista, CA 90094 เราให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของคุณ และจะไม่แบ่งแยกในการตอบสนองต่อการใช้สิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณ เราจะตอบกลับคำขอของคุณภายใน 45 วันหลังจากได้รับคำขอของคุณ หลังจากการตรวจสอบที่เหมาะสมเว้นแต่ว่าเราต้องการเวลาเพิ่มเติม ซึ่งในกรณีนี้เราจะแจ้งให้คุณทราบ
  • ประมวลกฎหมายแพ่งแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียมาตรา 1798.120 อาจอนุญาตให้คุณ "ยกเลิก" การ "ขาย" "ข้อมูลส่วนบุคคล" ของคุณให้กับ "บุคคลภายนอก" (เนื่องจากข้อกำหนดกำหนดไว้ใน CCPA) นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายถึงสถานการณ์ที่จำกัด ซึ่งเราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณกับบุคคลภายนอกนอก FoxNext  นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรายังให้การควบคุมและตัวเลือกบางอย่างเกี่ยวกับการรวบรวม การใช้ และการแบ่งปันข้อมูลของคุณ ซึ่งอาจรวมถึง:
  • การเลือกควบคุมโฆษณาตามกลุ่มเป้าหมายจากเครือข่ายโฆษณาและพันธมิตรหลายแห่ง การแลกเปลี่ยนข้อมูล และการวิเคราะห์การตลาดและผู้ให้บริการโฆษณาและการตลาดดิจิทัลโดยไปที่ Digital Advertising Alliance
  • เลือกจำกัดการเข้าร่วมใน Nielsen Digital Measurement Research (สำหรับผู้ที่ไม่ใช่ผู้ร่วมอภิปราย)

 

8. ติดต่อเรา

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายความเป็นส่วนตัวของเราที่:

อีเมล: avatar.tou@fox.com

จดหมาย: C/O Privacy Officer

FoxNext Games LLC

12121 Bluff Creek Drive, Suite 400

Playa Vista, CA 90094