แถลงการณ์การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

FoxNext Games LLC เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการแอปฯ นี้แก่คุณ หากคุณไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเรา เราอาจไม่สามารถให้บริการเหล่านี้แก่คุณได้ เราอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณต่อบุคคลภายนอก (เช่น บริษัทที่เกี่ยวข้องของเราหรือบุคคลภายนอกที่จัดหาสินค้าและบริการให้เรา) บุคคลภายนอกเหล่านี้บางส่วนอยู่ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรามีข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่คุณสามารถเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับคุณ วิธีที่คุณสามารถร้องเรียนเรื่องความเป็นส่วนตัว และวิธีที่เราจะจัดการกับข้อร้องเรียนเรื่องความเป็นส่วนตัว คุณสามารถติดต่อเราได้ที่ avatar.tou@fox.com.