FoxNext Games Användningsavtal

Senast uppdaterat: 1 augusti 2019

 

Välkommen till FoxNext Games!  Detta användningsavtal (detta ”Avtal”) styr din åtkomst till och användning av de mobila applikationerna och relaterade uppdateringar, uppgraderingar eller funktioner (varje mobilapplikation och relaterade uppdateringar, uppgraderingar och funktioner är en ”App” och tillsammans ”Appar”) som erbjuds av FoxNext Games LLC (”FoxNext”, ”vi” eller ”oss”) såväl som meddelande-, musik-, video-, utvecklar-, mobil- och andra nättjänster som då och då erbjuds av FoxNext i samband med apparna (övergripande ”FoxNext-tjänster”).  FoxNext är baserat i USA och FoxNext-tjänsterna är värdbaserade i USA.  FoxNext är en del av Twenty-First Century Fox, Inc:s USA-baserade operativa verksamhet.

FoxNext tillhandahåller Apparna och FoxNext-tjänsterna för din (och ditt hushålls) personliga, icke-kommersiella användning.  Genom att använda Apparna (oavsett om du är registrerad medlem eller inte) eller vid åtkomst och/eller användning av FoxNext-tjänsterna godkänner och samtycker du till (och samtycker du för ditt hushålls räkning) att vara bunden till detta Avtal och FoxNexts sekretess- och integritetspolicy,  samt att följa alla tillämpliga lagar, regler och föreskrifter (”Gällande lagstiftning”).  Om du inte godkänner villkoren i detta Avtal och FoxNexts sekretess- och integritetspolicy och inte följer Gällande lagstiftning i samband därmed får du inte besöka Apparna och/eller få åtkomst till eller använda någon av FoxNext-tjänsterna.

Du måste vara minst 18 år eller myndig under Gällande lagstiftning där du bor eller, om du inte är det, så måste du få dina föräldrars eller målsmans tillåtelse att använda någon App och/eller få åtkomst till och/eller använda någon FoxNext-tjänst.  Genom att använda en App och/eller få åtkomst till och/eller använda en FoxNext-tjänst måste du bekräfta att du är minst 18 år eller myndig under Gällande lagstiftning där du bor eller, om du inte är det, har fått dina föräldrars eller målsmans tillåtelse att ingå detta Avtal och FoxNexts integritets- och sekretesspolicy.  Om du inte är gammal not att ingå detta Avtal och FoxNexts sekretess- och integritetspolicy eller om du inte har fått föräldrars eller målsmans tillåtelse att ingå detta Avtal och FoxNexts sekretess- och integritetspolicy får du inte använda någon App och/eller få åtkomst till och/eller använda någon FoxNext-tjänst och/eller någon del av sådan.

Läs igenom detta Avtal och FoxNexts sekretess- och integritetspolicy noga, då de utgör avtalet för din (och ditt hushålls) åtkomst till och användning av Apparna och/eller FoxNexts-tjänsterna.  FoxNext reserverar sig rätten att när som helst efter eget gottfinnande ändra detta Avtal och FoxNexts sekretess- och integritetspolicy i den utsträckning som tillåts enligt Gällande lagstiftning, och alla sådana ändringar träder i kraft vid publicering.  Av denna anledning ber vi dig säkerställa att alla Apparna alltid är uppdaterade.  Alla materiella ändringar tillämpas enbart framåtriktat.  Din fortsatta användning av Apparna och/eller FoxNext-tjänsterna efter ändringar i detta Avtal och/eller FoxNexts sekretess- och integritetspolicy (som tillämpligt) utgör ditt godkännande av och samtycke till att vara bunden till detta ändrade avtal och/eller FoxNexts sekretess- och integritetspolicy (som tillämpligt).  Det är därför viktigt att du regelbundet granskar detta Avtal och FoxNexts sekretess- och integritetspolicy.  Du kan se när detta Avtal och FoxNexts sekretess- och integritetspolicy senast uppdaterades längst upp under ”Senast uppdaterat”.  Om du inte samtycker till att vara bunden till detta Avtal och FoxNexts sekretess- och integritetspolicy och att följa all Gällande lagstiftning måste du omedelbart sluta använda Apparna och FoxNext-tjänsterna.  Observera att FoxNext inte åtar sig att spara tidigare versioner av detta Avtal och FoxNexts sekretess- och integritetspolicy.  Vi rekommenderar istället att du skriver ut och sparar en kopia av varje version av detta Avtal och FoxNexts sekretess- och integritetspolicy.

Din åtkomst till och användning av vissa FoxNext-tjänster kan kräva att du utöver detta Avtal och FoxNexts sekretess- och integritetspolicy godkänner ytterligare villkor som gäller för sådana FoxNext-tjänster och att du laddar ner programvara eller Innehåll (enligt definitionen nedan).  I händelse av en konflikt mellan sådana tilläggsvillkor och detta Avtal ska tilläggsvillkoren ha företräde.

OBSERVERA ATT AVSNITTET ”SKILJEDOMSAVTAL” NEDAN (”SKILJEDOMSAVTAL”) INNEHÅLLER BESTÄMMELSER SOM KRÄVER ATT (i) ALLA TVISTER, MED BEGRÄNSADE UNDANTAG (INKLUSIVE DÄR DET ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG, VILKET KAN INNEFATTA PROVINSEN QUEBEC), SOM UPPSTÅR MELLAN DIG OCH FOXNEXT ENLIGT DETTA AVTAL SKA AVGÖRAS GENOM BINDANDE SKILJEDOM OCH INTE I DOMSTOL, SAMT ATT (ii) DU OCH FOXNEXT AVSTÅR FRÅN RÄTTEN ATT VÄCKA ELLER DELTA I GRUPPTALAN I SAMBAND MED SÅDANA TVISTER.  Klicka här FÖR ATT GRANSKA SKILJEDOMSAVTALET.  GENOM ATT ANVÄNDA EN APP OCH/ELLER FOXNEXT-TJÄNST OCH GODKÄNNA DETTA AVTAL SAMTYCKER DU TILL ATT I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING VARA BUNDEN TILL SKILJEDOMSAVTALET.  LÄS AVTALET NOGGRANT.

Registrering och säkerhet

Du tar fullt ansvar för din (och ditt hushålls) användning av Apparna och FoxNext-tjänsterna.  Som ett villkor för att använda vissa av Apparnas och/eller FoxNext-tjänsternas funktioner kan du behöva registrera dig på Apparna och/eller FoxNext-tjänsterna och/eller välja ett användarnamn och lösenord.  För att registrera dig måste du vara minst 18 år eller myndig under Gällande lagstiftning där du bor eller, om du inte är det, så måste du få dina föräldrars eller målsmans tillåtelse.  Du intygar och garanterar att all information som du tillhandahåller i samband med din åtkomst till och användning av Apparna och FoxNext-tjänsterna är sann, korrekt och komplett och att du kommer att upprätthålla och uppdatera sådan information efter behov så att informationen förblir sann, korrekt och komplett.  Din underlåtenhet att göra det utgör ett brott mot Avtalet, vilket kan leda till omedelbar uppsägning av ditt konto.  Du får inte välja ett användarnamn som (i) är en annan persons namn med avsikt att utge dig för att vara den personen; (ii) är ett namn som omfattas av en annan persons rättigheter utan lämpligt tillstånd; (iii) redan används av en annan person eller (iv) är stötande eller på annat sätt motbjudande efter FoxNexts eget gottfinnande.  FoxNext förbehåller sig rätten att vägra registrera, eller avsluta, ett användarnamn efter eget gottfinnande. Det är ditt ansvar att meddela oss om ändringar i sådan information, inklusive men inte begränsat till din kontaktinformation.

Du är ansvarig för att upprätthålla ditt lösenords sekretess och för all användning av ditt konto.  Det är därför mycket viktigt att du inte delar ditt lösenord med någon annan.  Du samtycker till att inte vid något tillfälle använda någon annan persons konto, användarnamn, e-postadress eller lösenord och att inte tillåta att någon annan person använder ditt konto. Du godkänner att du inte skapar ett konto på ett automatiserat sätt eller under falska förespeglingar eller använder en annan slutanvändares konto i något syfte, inklusive för att kringgå en suspendering eller blockering.  Du får inte sälja, överföra eller tillåta att andra får åtkomst till och/eller använder ditt konto.  Du samtycker till att omgående informera FoxNext om du misstänker obehörig användning av eller åtkomst till ditt konto eller lösenord.  FoxNext förbehåller sig rätten att ändra ett användarnamn efter eget gottfinnande.  Det är viktigt att du kommer ihåg ditt användarnamn och lösenord och att du tillhandahåller svaren på ditt kontos säkerhetsfrågor. Om du glömmer ditt användarnamn eller lösenord och inte har gett oss några svar på säkerhetsfrågor kan det hända att du inte kan få åtkomst till och använda ditt konto.

Av säkerhetsskäl ska du inte använda ditt riktiga namn som användarnamn, lösenord eller forumnamn.  OM DU VÄLJER ATT GÖRA NÅGOT AV DIN PERSONLIGT IDENTIFIERBARA INFORMATION ELLER ANNAN INFORMATION OFFENTLIGT TILLGÄNGLIG GENOM ELLER I SAMBAND MED DIN ÅTKOMST TILL OCH/ELLER ANVÄNDNING AV APPARNA GÖR DU SÅ PÅ EGEN RISK.

Åtkomst

FoxNext kan när som helst ändra, upphäva och/eller avsluta någon App och/eller FoxNext-tjänst (och/eller någon av dess funktioner); debitera, ändra eller avstå från avgifter som krävs för att använda någon App och/eller FoxNext-tjänst (och/någon av dess funktioner) eller erbjuda möjligheter till några eller alla slutanvändare av någon App och/eller FoxNext-tjänst.  FoxNext kan även komma att införa begränsningar för vissa funktioner eller tjänster som erbjuds i samband med någon App och/eller FoxNext-tjänst eller begränsa din åtkomst till en del av eller någon App och/eller FoxNext-tjänst utan förvarning eller förpliktelser.  Du är införstådd med att Apparna och/eller FoxNext-tjänsterna från tid till annan kan vara otillgänglig eller obrukbar av olika anledningar, inklusive men inte begränsat till: (i) funktionsstörning i utrustningen, (ii) periodiska underhållsprocedurer eller reparationer som FoxNext kan komma att utföra när som helst från tid till annan eller (iii) orsaker bortom FoxNexts kontroll eller som inte rimligen kan förutses av FoxNext.

Upphörande

Detta Avtal förblir giltigt och i kraft så länge du använder Apparna och FoxNext-tjänsterna, såvida det inte sägs upp av FoxNext efter deras eget gottfinnande.  Du har rätt att när som helst och av vilket skäl som helst avsluta ditt konto genom att skicka ett e-postmeddelande till avatar.tou@fox.com.  Borttagning av Apparna avslutar inte kontot.  FoxNext förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande när som helst upphäva och/eller avsluta ditt konto och/eller din åtkomst till FoxNext-tjänsterna, av vilket skäl som helst eller inget skäl alls och med eller utan förvarning eller förklaring och har inte några förpliktelser i samband med ett sådant avslut.  Om ditt konto har upphävts kan FoxNext begära att du tillhandahåller vidare verifiering av din identitet, till exempel genom att svara på ett e-postmeddelande eller ett textmeddelande innan ditt konto återaktiveras.  Detta Avtal förblir giltigt med avseende på din tidigare och framtida användning av Apparna och/eller FoxNext-tjänsterna även efter att ditt konto eller din åtkomst till FoxNext-tjänsterna har avslutats av dig eller FoxNext.  Alla rättigheter till ditt konto upphör vid ditt dödsfall.

Barn under 13 års ålder

Apparna och FoxNext-tjänsterna är inte avsedda för barn under 13 års ålder.  FoxNext samlar inte medvetet in personligt identifierbar information från barn under 13 års ålder via Apparna och/eller FoxNext-tjänsterna.

Avgifter

Du är införstådd med att FoxNext förbehåller sig rätten att debitera avgifter för vilken del av Apparna och/eller FoxNext-tjänsterna som helst.  FoxNext ger dig förhandsbesked om sådana avgifter, inklusive alla förändringar av sådana avgiftsbelopp.  Din fortsatta användning av Apparna och/eller åtkomst till och/eller användning av FoxNext-tjänsterna efter sådan underrättelse anses utgöra ditt godkännande av de ändringar som meddelats.  Samtycker du inte till avgifterna eller eventuella ändringar i avgiftsbeloppen kan du avsluta Avtalet genom att skicka ett e-postmeddelande till avatar.tou@fox.com.  Om FoxNext upphäver eller avslutar ditt konto och/eller din åtkomst till FoxNext-tjänsterna för att du har brutit mot Avtalet eller Gällande lagstiftning har du inte rätt till återbetalning av någon eventuellt outnyttjad del av sådana avgifter eller andra betalningar.

Inköp av App-tjänster eller App-produkter

Du måste vara åtminstone myndig på din bosättnings- eller vistelseort för att göra ett köp i någon av Apparna och/eller FoxNext-tjänsterna.  Om du är minderårig måste din förälder eller målsman skicka in betalningsinformationen och godkänna transaktionen å dina vägnar.  I samband med inköp av, eller om du på annat sätt förvärvar, någon tjänst eller produkt, via eller inom någon App och/eller FoxNext-tjänst (där var och en är en ”App-produkt”) kan du komma att uppmanas att tillhandahålla personuppgifter, inklusive ditt namn, din adress, ditt telefonnummer, din e-postadress, din kreditkorts- och faktureringsinformation (gemensamt ”Personlig ekonomisk information”) till en oberoende tredje part utvald av, men inte anknuten till, FoxNext (”Behandlaren”).  I de fall där Behandlaren är ansvarig för insamling, överföring och/eller behandling av din Personliga ekonomiska information och, i vissa fall, för genomförande av din beställning, ska alla betalningsförpliktelser för App-produkter regleras av Behandlarens användnings-/tjänstevillkor och sekretess- och integritetspolicy(er).  Om du gör ett inköp inom Apparna och/eller FoxNext-tjänsterna intygar och bekräftar du att du har behörighet att utföra köpet med det betalningsmedel som du tillhandahåller Behandlaren.

FoxNext gör inga utfästelser om och, i den utsträckning som Gällande lagstiftning föreskriver, tar inget som helst ansvar för eventuella förluster eller skador som rör eller har ett samband med din beställning av en App-produkt från Behandlaren.  FoxNext tillhandahåller inga återbetalningar av, gör inga utfästelser om och, i den utsträckning som Gällande lagstiftning föreskriver, tar inget ansvar för inköp som gjorts i någon App och/eller FoxNext-tjänst.  Du är ensamt ansvarig för alla transaktioner som använder din Personliga ekonomiska information, inklusive men inte begränsat till alla avgifter.  I enlighet med detta godkänner du att FoxNext inte har någon skyldighet att godkänna en begäran om återbetalning och vidare är du införstådd med och godkänner du att FoxNext kan upphäva och/eller avsluta ditt konto och/eller åtkomst till och/eller användning av FoxNext-tjänsterna om du gör en sådan begäran.  Du måste kontakta Behandlaren för eventuella återkravsförfrågningar.  Om Behandlaren utsätts för personuppgiftsbrott som påverkar din Personliga ekonomiska information är du införstådd med och godkänner att FoxNext inte på något sätt kommer att vara ansvarigt eller förpliktigat gentemot dig för ett sådant brott, i den utsträckning som tillåts enligt Gällande lagstiftning.

FoxNext kommer inte att lagra någon Personlig ekonomisk information relaterad till inköp eller andra transaktioner som du utför via FoxNext-tjänsterna.  Du bör därför föra register av alla dina transaktioner.  Om du har frågor om dina transaktioner eller anser att ett fel eller en obehörig transaktion eller aktivitet förknippad med transaktioner som använder din Personliga ekonomiska information föreligger måste du kontakta Behandlaren.

Köp och inlösen av App-produkter kan omfattas av moms i USA. Köp och inlösen av App-produkter kan omfattas av moms eller GST-skatt i länder utanför USA. Alla försäljningar och inlösningar av App-produkter är slutliga.

Virtuell valuta

Du är införstådd med att Apparna och/eller FoxNext-tjänsterna kan innefatta en komponent av fiktiva krediter, poäng eller fiktiv valuta (gemensamt ”Virtuell valuta”).  Virtuell valuta kan köpas i Apparna och/eller FoxNext-tjänsterna och kan delas ut gratis till slutanvändarna i samband med vissa kampanjerbjudanden inom Apparna och/eller FoxNext-tjänsterna.  Dessutom kan du få möjligheten att förvärva spelkort som kan användas för att lösa in virtuell valuta.  Den Virtuella valutan får endast användas inom Apparna och/eller FoxNext-tjänsterna för att få tillträde till – och vissa begränsade rättigheter att använda – Virtuella föremål (som definieras nedan) för användning uteslutande i samband med Apparna och/eller FoxNext-tjänsterna.  Oavsett vilken terminologi som används utgör Virtuell valuta en begränsad licensrätt som enbart regleras av detta Avtal och inte vid någon tidpunkt kan inlösas för en summa pengar eller ett penningvärde från FoxNext eller någon annan person eller enhet.  Virtuell valuta som tillhandahålls av FoxNext innefattar endast en begränsad licensrätt att använda sådan Virtuell valuta i samband med de Virtuella föremålen.  Du kan få donera (dvs. ge bort gratis) Virtuell valuta till andra slutanvändare som en del av Apparna och/eller FoxNext-tjänsterna.  Det är dock inte tillåtet att sälja, donera eller på annat sätt överföra Virtuell valuta och/eller Virtuella föremål i utbyte mot riktiga pengar eller monetära värden.  Du godkänner att du inte har någon rätt till eller innehar något ägande i någon sådan Virtuell valuta utöver begränsad, personlig, återkallelig, icke-överlåtbar, icke-underlicensierbar licens att använda Virtuell valuta i samband med Apparna och FoxNext-tjänsterna.  Varje typ av Virtuell Valuta är separat och kan inte konverteras till en annan Virtuell valuta.  Virtuell valuta kan inte överföras mellan konton, inklusive konton som ägs av samma slutanvändare.  Om du köper Virtuell Valuta från eller använder en tredjepartsplattform (så som Facebook-krediter) i samband med Apparna och/eller FoxNext-tjänsterna godkänner du denna tredje parts tjänstevillkor, inklusive men inte begränsat till betalningsvillkor och sekretess- och integritetspolicyer, och godkänner att FoxNext inte är part i sådana transaktioner.  DU ÄR INFÖRSTÅDD MED OCH GODKÄNNER ATT VIRTUELL VALUTA OCH VIRTUELLA FÖREMÅL INTE ÄR LAGLIGA BETALNINGSMEDEL OCH INTE HAR NÅGOT REELLT VÄRDE OCH ATT VARKEN FOXNEXT ELLER NÅGON ANNAN PERSON ELLER ENHET HAR NÅGON SKYLDIGHET ATT VÄXLA IN DIN VIRTUELLA VALUTA ELLER DINA VIRTUELLA FÖREMÅL MOT NÅGOT AV VÄRDE, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, VERKLIG VALUTA, OCH ATT DE VIRTUELLA FÖREMÅLEN OCH DITT KONTO INTE SKA HA NÅGOT REELLT VÄRDE OM DITT KONTO AVSLUTAS, UPPHÄVS ELLER PÅ ANNAT SÄTT ÄNDRAS AV VILKET SKÄL SOM HELST ELLER INGET SKÄL ALLS ELLER OM DIN RÄTT TILL ÅTKOMST TILL FOXNEXT-TJÄNSTERNA UPPHÄVS AV VILKET SKÄL SOM HELST ELLER INGET SKÄL ALLS.

FoxNext förbehåller sig rätten att debitera avgifter för rätten till åtkomst till eller användning av Virtuell valuta eller Virtuella föremål enligt beskrivningen i avsnittet ”Inköp av App-tjänster eller App-produkter” ovan och/eller kan komma att distribuera Virtuell valuta eller Virtuella föremål utan kostnad efter eget gottfinnande.  Till exempel kan FoxNext, som en del av en utlottning eller kampanj, komma att tillhandahålla enskilda personer en viss mängd Virtuell valuta och/eller ett visst Virtuellt föremål.  Virtuell valuta och Virtuella föremål löper inte ut och medför inga avgifter för icke-användning om detta inte särskilt anges vid inköpstillfället.  FoxNext reserverar sig rätten att avsluta din åtkomst till Virtuell valuta i ditt konto om FoxNext beslutar, efter utredning, att du har använt den Virtuella valutan i samband med bedräglig eller olaglig aktivitet eller i överträdelse av detta Avtal.

Virtuella föremål

Apparna och/eller FoxNext-tjänsterna kan inkludera ett antal olika virtuella föremål (”Virtuella föremål”) som är digitala objekt så som energi, hjältar, byggnader, resurser osv. som slutanvändare kan förvärva och använda i Apparna och/eller FoxNext-tjänsterna.  Observera att Virtuella föremål inte är ägodelar och att du inte får ägarskapsrättigheter i de Virtuella föremålen.  Om du köper eller på annat sätt förvärvar Virtuella föremål i någon App och/eller FoxNext-tjänst, ger dig FoxNext en begränsad licens att använda det Virtuella föremålet i en sådan App för personligt, icke-kommersiellt syfte.  FoxNext kan sälja Virtuella föremål i Apparna och/eller via FoxNext-tjänsterna.  Virtuella föremål kan bytas in mot Virtuell valuta efter FoxNexts eget gottfinnande.  Observera att inte alla Virtuella föremål är tillgängliga för köp.  Vissa Virtuella föremål kan endast förvärvas via spelande (t.ex. genom att genomföra utmaningar, spendera vissa poäng eller spelvaluta osv.) eller genom vissa kampanjerbjudanden.  FoxNext reserverar sig rätten att lägga till, ändra, ta bort, upphäva eller återintroducera Virtuella föremål i Apparna och/eller FoxNext-tjänsterna och att ändra priserna och/eller svårigheten att förvärva Virtuella föremål när som helst efter eget gottfinnande.  Sådana ändringar kan påverka de Virtuella föremålens effektivitet, funktionalitet och/eller likheter.  Som ett resultat kan de Virtuella föremålens attraktion öka eller minsta betydligt med tiden.  Genom att köpa en licens för Virtuella föremål antar du risken för sådana ändringar och godkänner att du aldrig kommer att göra ett anspråk mot FoxNext baserat på det verkliga eller uppfattade värdet eller ändring i värdet av ett Virtuellt föremål.  Vissa Virtuella föremål kan vara utbytbara med andra slutanvändare som en del av Apparna.  Det är dock inte tillåtet att sälja eller på annat sätt överföra Virtuella föremål mot riktiga pengar eller monetära värden.  Virtuella föremål som köps på marknadsplatsen i spelet har inget reellt värde och är inte inlösningsbara och/eller återbetalningsbara för någon summa eller monetärt värde från FoxNext.

Begränsad innehållslicens

Apparna och FoxNext-tjänsterna innehåller information, text, filer, bilder, videor, ljud, musikaliska verk, författarverk, programvara, applikationsprogram, produktnamn, företagsnamn, handelsnamn, logotyper, utformningar och annat material och innehåll (gemensamt ”Innehåll”) som tillhör FoxNext, dess licensgivare eller uppdragsgivare (”FoxNexts Innehåll”), samt Innehåll som tillhandahålls av slutanvändare eller andra tredje parter.  Innehåll som finns i Apparna eller FoxNext-tjänsterna skyddas av upphovsrätt, varumärkesrätt, patent, affärshemligheter och annan Gällande lagstiftning och (som mellan dig och FoxNext) FoxNext, dess licensgivare eller dess uppdragsgivare äger och behåller alla rättigheter till FoxNexts Innehåll.  FoxNext beviljar dig härmed en begränsad, personlig, återkallelig, icke-underlicensierbar, icke-överförbar och icke-exklusiv licens för åtkomst till och visning eller användning av FoxNexts Innehåll (exklusive eventuell programkod) uteslutande för din personliga, icke-kommersiella användning i samband med din användning av Apparna och/eller FoxNext-tjänsterna för vilka FoxNext avsett att sådant FoxNext-innehåll skall användas.  Med undantag för vad som föreskrivs i detta Avtal får du inte kopiera, ladda ner, strömma, spela in, reproducera, duplicera, dekompilera, bakåtutveckla, arkivera, ladda upp, modifiera, översätta, publicera, sända ut, överföra, vidarebefordra, distribuera, framföra, visa, sälja, inrama eller djuplänka, tillgängliggöra eller på annat sätt använda Innehåll som finns i Apparna och/eller FoxNext-tjänsterna.  Förutom som uttryckligen angivits i detta Avtal får du inte använda FoxNexts varumärkesnamn, varumärken eller tjänstemärken.

Med undantag för vad som uttryckligen tillåts av den begränsade licensen som anges ovan är det strängt förbjudet att skapa verk eller material (inklusive men inte begränsat till teckensnitt, ikoner, länkknappar, bakgrundsbilder, bildskärmsteman, webbaserade vykort, montage, mashups och liknande videor, gratulationskort och icke-licensierade varor) som härrör från eller baseras på FoxNexts Innehåll.  Detta förbud gäller oavsett om sådana härledda verk eller material säljs, byts eller ges bort.  Du får inte heller direkt eller genom användning av någon enhet, programvara, webbplats, webbaserad tjänst eller på annat sätt ta bort, ändra, undvika, inkräkta på, förmörka eller kringgå delar av eller hela upphovsrätten, varumärkesrätten eller annat äganderättsmeddelande som finns märkt på Innehållet i Apparna, FoxNext-tjänsterna eller någon digital rättighetshanteringsmekanism, enhet eller annan åtgärd för innehållsskydd, kopieringskontroll eller åtkomstkontroll som är förknippade med Innehållet i Apparna och/eller FoxNext-tjänsterna, inklusive geofiltreringsmekanismer.  I den största möjliga utsträckning som tillåts enligt Gällande lagstiftning med undantag för vad som krävs för att referera till FoxNext, dess produkter och tjänster i rent beskrivande ordalag är du uttryckligen förbjuden att använda något av FoxNexts Innehåll på något sätt.

Du får inte utan FoxNexts skriftliga tillstånd ”spegla” något Innehåll som finns i Apparna och/eller FoxNext-tjänsterna på någon annan server.  Du får inte använda någon App och/eller FoxNext-tjänst för något ändamål som enligt Avtalet är olagligt eller förbjudet.  Du får inte använda någon App och/eller FoxNext-tjänst på något sätt som skulle kunna skada, inaktivera, överlasta eller försämra någon App och/eller FoxNext-tjänst eller störa någon annan parts användning och nöje med någon App och/eller FoxNext-tjänst.  Du får inte genom hackning, lösenordsbrytning eller på något annat sätt bereda dig obehörig åtkomst till någon App och/eller FoxNext-tjänst.  FoxNext förbehåller sig rätten att utan förvarning eller något som helst tillkännagivande, efter eget gottfinnande när som helst, av vilket skäl som helst eller inget skäl alls, avbryta din åtkomst till någon App och/eller FoxNext-tjänst, eller någon del av sådan.  Alla rättigheter som inte uttryckligen tilldelas dig är reserverade för FoxNext och FoxNexts licensgivare.

Begränsningar för användning av FoxNext-tjänsterna

Du är införstådd med att du är ansvarig för allt Innehåll som du lägger upp, laddar upp, överför, skickar som e-post eller på annat sätt tillgängliggör i Apparna eller på, genom eller i samband med FoxNext-tjänsterna (gemensamt ”Användarinnehåll”).  Du bekräftar vidare att du inte har några förväntningar på integritet eller sekretess avseende ditt Användarinnehåll.  I enlighet därmed ber vi dig att välja ditt Användarinnehåll noga.

Du är ensamt ansvarig för alla överträdelser av Gällande lagstiftning som ett resultat av din underlåtelse att följa detta Avtal.  Du samtycker härmed till att inte (och att inte hjälpa andra att) använda någon App och/eller FoxNext-tjänst för att:

 • lägga upp, länka till eller på annat sätt överföra eller länka innehåll som: är olagligt, hotfullt, kränkande, oanständigt, vulgärt, sexuellt underförstått, pornografiskt eller omfattar nakenhet, stötande, överdrivet våldsamt, kränker någon annans integritet, publicitet, avtal eller andra rättigheter, skadegörande, felaktigt eller vilseledande, ärekränkande, förolämpande, hatfyllt eller diskriminerande
 • lägga upp, länka till eller sända något som kränker andra personers rättigheter, inklusive patent, varumärkesrätt, affärshemligheter, upphovsrätt, integritet, publicitet eller andra äganderättigheter
 • trakassera eller skada en annan person
 • utnyttja eller utsätta en minderårig person för fara
 • hindra eller avbryta FoxNext-tjänsterna eller spelets eller dialogens normala flöde i Appen, använda grovt språk eller onödigt ”skrikande”, spamma andra slutanvändare eller på anat sätt använda skadliga metoder för att störa andra användare eller FoxNext-anställda
 • engagera dig i några åtgärder som bedrar, lurar eller tar föremål från andra användare som tjänats in genom behörigt spel
 • använda eller utnyttja buggar, fel eller designbrister för att få ej auktoriserad åtkomst till FoxNext-tjänsterna för att få ej rättvisa fördelar över andra spelare eller i något annat syfte
 • använda flera konton, manuella tillvägagångssätt, bottar, skript eller andra processer för att samla in eller ”farma” Virtuella föremål
 • ge sig ut att vara eller försöka ge sig ut vara någon person eller enhet, eller härma eller förvanska din anknytning till FoxNext, dess dotterbolag, tjänsteleverantörer, licenstagare och/eller någon annan person, något annat företag och/eller någon annan grupp
 • skapa en falsk identitet för avsändaren eller ett meddelandes ursprung, förfalska rubriker eller på annat sätt manipulera identifierare för att dölja ursprunget till allt material som överförs via FoxNext-tjänsterna
 • introducera eller engagera dig i verksamhet som innefattar användning av virus, bottar, maskar eller någon annan datakod, filer eller andra program som orsakar avbrott i, förstör eller begränsar programvara, maskinvara eller telekommunikationsutrustning eller på annat sätt möjliggör obehörig användning av eller obehörig åtkomst till en dator eller ett datornätverk
 • försöka dechiffrera, dekompilera, demontera eller baklängeskonstruera någon av de programvaror som utgör någon App och/eller FoxNext-tjänst
 • inkräkta på, skada, inaktivera, störa, försämra, belasta eller bereda dig icke-behörig åtkomst till FoxNext-tjänsterna, inklusive FoxNexts servrar, nätverk och konton
 • täcka över, ta bort, inaktivera, blockera eller dölja annonser eller andra delar av FoxNext-tjänsterna
 • radera eller revidera information som tillhandahålls av eller hänför sig till en annan användare av någon App och/eller FoxNext-tjänst
 • använda teknik eller andra automatiserade system, såsom skriptspråk, spindlar, offline-läsare eller bottar i syfte att samla in eller sprida användarnamn, lösenord, e-postadresser eller andra uppgifter från någon App och/eller FoxNext-tjänst, eller för att kringgå eller modifiera säkerhetsteknik eller -program som är en del av någon App och/eller FoxNext-tjänst
 • skicka eller orsaka sändning av (direkt eller indirekt) oönskade massmeddelanden eller andra oönskade massutskick av något slag via FoxNext-tjänsterna, inklusive ”skräppost”, ”spam” och ”kedjebrev”. Om du gör det bekräftar du att du har orsakat FoxNext väsentlig skada, men att skadan skulle vara extremt svår att mäta.  Som en skälig uppskattning av sådan skada och i form av likvida skador och inte som ett straff, i den utsträckning som tillåts enligt Gällande lagstiftning samtycker du till att betala FoxNext 50 USD för varje faktisk eller avsedd mottagare av ett sådant meddelande
 • efterfråga, samla in eller begära någon personlig information i kommersiellt eller olagligt syfte
 • lägga upp, ladda upp eller på annat sätt överföra en bild eller video av en annan person utan den personens medgivande
 • bedriva kommersiell verksamhet (inklusive men inte begränsat till reklam eller affärskampanjer, försäljning, tävlingar, utlottningar, skapande, återskapande, distribution eller annonsering av ett index över någon betydande del av FoxNexts Innehåll, eller bygga upp en verksamhet med FoxNexts Innehåll) utan föregående skriftligt medgivande från FoxNext
 • använda teknik eller andra metoder för att komma åt, indexera, inrama, skrapa eller länka till någon App och/eller FoxNext-tjänst (inklusive Innehållet) som inte har godkänts av Avtalet (inklusive genom att ta bort, inaktivera, undvika eller kringgå något innehållsskydd eller några åtkomstkontrollmekanismer som är avsedda att förhindra obehörig nedladdning, inspelning, strömning, länkning, inramning, reproduktion, tillgång till eller distribution av FoxNexts Innehåll)
 • få åtkomst till någon App och/eller FoxNext-tjänst (inklusive Innehållet) på automatiserad väg, inklusive ”robotar”, ”spindlar” eller ”offline-läsare” (utöver enskilt utförda sökningar på allmänt tillgängliga sökmotorer enbart i syfte att, och endast i den utsträckning som det är nödvändigt, skapa allmänt tillgängliga sökindex – men inte cachar eller arkiv – till någon App och/eller FoxNext-tjänst, och exklusive de sökmotorer eller index som huvudsakligen tillhandahåller, främjar eller länkar till kränkande eller obehörigt innehåll)
 • försöka kringgå, inaktivera eller på annat sätt störa de säkerhetsrelaterade funktionerna av någon App och/eller FoxNext-tjänst eller funktioner som förhindrar eller begränsar användning eller kopiering av något innehåll eller tvingar fram begränsningar för användning av någon App och/eller FoxNext-tjänst eller innehållet däri
 • använda någon App och/eller FoxNext-tjänst för att göra reklam för eller marknadsföra tredjepartstjänster, i synnerhet konkurrerande tjänster
 • göra något som kan störa eller på ett negativt sätt påverka FoxNext
 • använda någon App och/eller FoxNext-tjänst på ett sätt som strider mot all Gällande lagstiftning
 • försöka få, underlätta för, locka, hjälpa och bistå eller uppmuntra andra att göra något av ovanstående.

FoxNext förbehåller sig rätten, men frånsäger sig alla förpliktelser eller allt ansvar för, att ta bort Användarinnehåll som bryter mot detta Avtal, vilket fastställs av FoxNext, eller av något annat skäl, efter FoxNexts eget gottfinnande och utan att underrätta dig.  Du är införstådd med att FoxNext förbehåller sig rätten att utreda och vidta lämpliga rättsliga åtgärder mot alla som bryter mot detta Avtal efter FoxNexts eget gottfinnande, inklusive men inte begränsat till uppsägning av slutanvändarkonto och/eller anmälan av sådant Användarinnehåll, uppförande eller sådan aktivitet till de brottsbekämpande myndigheterna.

Du är införstådd med, godkänner och samtycker till att FoxNext kan få åtkomst till, bevara eller lämna ut information som du förser någon App och/eller FoxNext-tjänst med, inklusive Användarinnehåll och din kontoregistreringsinformation, inklusive när FoxNext i god tro anser att sådan åtkomst, sådant bevarande eller utlämnande är nödvändigt för att: (i) skydda, göra gällande eller försvara de juridiska rättigheterna, integriteten, säkerheten eller egendomen för FoxNext eller våra moderbolag, dotterbolag eller anknutna företag (gemensamt ”FoxNexts anknutna företag”), eller deras anställda, ombud och underleverantörer (inklusive efterlevnad av detta Avtal eller våra andra avtal), (ii) skydda säkerheten och integriteten för slutanvändare av någon App och/eller FoxNext-tjänst eller allmänheten, inklusive under brådskande omständigheter, (iii) skydda mot bedrägerier eller för riskhanteringsändamål, (iv) följa Gällande lagstiftning eller rättsliga förfaranden eller (v) besvara förfrågningar från offentliga och statliga myndigheter.  Om FoxNext säljer hela eller delar av sin verksamhet eller utför en försäljning eller överföring av sina tillgångar eller på annat sätt är inblandad i en fusion eller överföring av hela eller delar av sin verksamhet, kan FoxNext överlåta detta Avtal med dig till parten/parterna som är inblandade i transaktionen, inklusive, utan begränsning, alla rättigheter och licenser för användning av Användarinnehåll och information som du tillhandahåller i samband med din användning av Apparna och/eller FoxNext-tjänsterna.  Dina juridiska och avtalsenliga rättigheter kommer inte att påverkas av en sådan överlåtelse.  

FoxNext förbehåller sig rätten att begränsa lagringskapaciteten för Användarinnehåll.  Du tar fullt ansvar för att bevara säkerhetskopior av ditt Användarinnehåll och FoxNext tar inget ansvar för eventuell förlust av ditt Användarinnehåll på grund av att det tas bort av FoxNext eller av något annat skäl.

Du förstår och godkänner att när du använder någon App och/eller FoxNext-tjänst kan detta innebära programvarufunktioner för att upptäcka fusk eller ej auktoriserade eller illvilliga program.  I samband med detta kan vi ta åtkomst till, samla in, övervaka och/eller fjärrspara skärmdumpar av spel, information om hårdvarukapacitet, ändringar relaterat till någon App och/eller FoxNext-tjänst, signaturer, profiler eller namn på okända och illvilliga program från tredje parter, filer eller processer som tillåter eller underlättar fusk, orättvisa fördelar eller hackande av Apparna och/eller FoxNext-tjänsterna.  Om ej godkända eller illvilliga program upptäcks kan Apparna och/eller FoxNext-tjänsterna också meddela FoxNext slutanvändarens konto och identifierande information och information om det ej godkända eller illvilliga programmet som används.

Användarinnehåll på anslagstavlor och forum

Vissa Appar och/eller FoxNext-tjänsterna kan ge användare möjligheten att lägga upp meddelanden på anslagstavlor och forum (gemensamt ”Forum”) som kan vara öppna för allmänheten, alla medlemmar av sådana Appar och/eller FoxNext-tjänster eller ett urval av medlemmar i en specifik forumgrupp.  Du är införstådd med att allt Innehåll som läggs upp på olika Forum är Användarinnehåll och genom att göra inlägg på Forum samtycker du till att följa såväl reglerna och begränsningarna för Användarinnehåll som anges ovan samt eventuella andra regler som är särskilt tillämpliga på sådana Forum.  FoxNext förbehåller sig rätten, men frånsäger sig alla förpliktelser eller allt ansvar för, att hindra dig från att lägga upp Användarinnehåll på olika Forum och begränsa eller ta bort ditt Användarinnehåll från ett Forum eller vägra inkludera ditt Användarinnehåll på ett Forum, av vilket skäl som helst, när som helst, efter FoxNexts eget gottfinnande och utan att underrätta dig.

Du är införstådd med att meddelanden som läggs upp på sådana Forum är offentliga och FoxNext kan inte garantera säkerheten för information som du lämnar ut via olika Forum; du gör sådana utlämnanden på egen risk utan förväntningar på sekretess.  FoxNext ansvarar inte för innehållet eller riktigheten i information som läggs upp på ett Forum och inte heller för beslut som fattas utifrån sådan information.

Din äganderätt och licens till ditt Användarinnehåll

FoxNext hävdar inte någon äganderätt till Användarinnehållet som du lägger upp, laddar upp, skickar via e-post, överför eller tillgängliggör på annat sätt (gemensamt ”Överför”) på, genom eller i samband med någon App och/eller FoxNext-tjänst, med undantag för dina icke begärda inlagor, enligt beskrivningen under ”Icke begärda inlagor” nedan, förutsatt att Användarinnehåll inte innefattar något FoxNext-innehåll eller innehåll som ägs av ett FoxNext-anknutet företag.  Genom att lägga upp eller överföra Användarinnehåll på, genom eller i samband med någon App och/eller FoxNext-tjänst, ger du härmed FoxNext och våra FoxNext-anknutna företag, licenstagare, befullmäktigade och behöriga användare världsomspännande, evig, oåterkallelig, icke-exklusiv, fullt betald och royaltyfri, fritt underlicensierbar, överlåtbar (helt eller delvis) rätt (inklusive upphävande av eventuella moraliska rättigheter som du kan ha) och tillstånd att använda, modifiera, göra utdrag ur, anpassa, publicera, översätta, skapa härledda verk och sammanställningar baserade på, offentligt framställa, återskapa, underlicensiera och distribuera sådant Användarinnehåll, inklusive ditt namn, din röst, din avbild (inklusive men inte begränsat till fotografier och avatarer) och annan personligt identifierbar information i den utsträckning sådan information förekommer i Användarinnehåll var som helst, i alla former och via alla medieformat som för närvarande är kända eller som utarbetas härefter, för alla ändamål, inklusive men inte begränsat till reklam, marknadsföring, handel eller icke-kommersiella eller kommersiella ändamål.  FoxNext har även rätt att använda idéer, koncept, sakkunskap eller teknik som förekommer i sådant Användarinnehåll för alla ändamål, inklusive med inte begränsat till utveckling, tillverkning, marknadsföring och tillhandahållande av kommersiella produkter och tjänster, inklusive Apparna och FoxNext-tjänsterna.  FoxNexts användning av sådant Användarinnehåll kommer inte att kräva ytterligare besked eller tillskrivning till dig och sådan användning ska inte omfattas av något tillstånd från eller någon betalning till dig eller någon annan person eller enhet.  Du tillåter härmed FoxNext att verkställa alla dokument eller vidta eventuella åtgärder som FoxNext kan komma att anse lämpliga för att bekräfta de rättigheter du har beviljat FoxNext i detta Avtal.

Du intygar och garanterar härmed att följande regler och förutsättningar måste uppfyllas för användning av Apparna och FoxNext-tjänsterna: (i) du äger det Användarinnehåll som överförs av dig på, genom eller i samband med Apparna och FoxNext-tjänsterna eller har rätten att bevilja licensen som anges i detta Avsnitt, och (ii) överföringen av Användarinnehåll som görs av dig på, genom eller i samband med Apparna, FoxNext-tjänsterna och Tredjepartstjänster (enligt definitionen nedan) bryter inte mot någon annan persons eller enhets integritets-, publicitets-, upphovs-, avtals- eller andra rättigheter.  Du samtycker till att betala alla royalties, avgifter och alla andra skulder som är hänförliga till någon annan person eller enhet på grund av användning i enlighet med bestämmelserna i detta Avtal av det Användarinnehåll som överförts av dig på eller genom Apparna, FoxNext-tjänsterna och/eller Tredjepartstjänster.

Om du raderar ditt Användarinnehåll på Apparna och/eller FoxNext-tjänsterna kommer FoxNexts licens för sådant Användarinnehåll att upphöra efter en sådan rimlig tidsperiod som krävs för att raderingen ska träda i kraft.  Användarinnehållet kan dock komma att behållas i FoxNexts säkerhetskopior av Apparna och/eller FoxNext-tjänsterna, vilka inte är tillgängliga för allmänheten.  Kontoradering innefattar inte radering av chatthistorik.  I den utsträckning FoxNext utnyttjade ditt Användarinnehåll innan du raderade det behåller FoxNext rätten att utnyttja sådan befintlig användning även efter att ditt Användarinnehåll har raderats.  Du är införstådd med att (i) radering av ditt Användarinnehåll från Apparna och/eller FoxNext-tjänsterna inte kommer att resultera i, och FoxNext tar inget ansvar för, radering av sådant Användarinnehåll av någon tredje part som tillhandahölls eller hade åtkomst till sådant Användarinnehåll innan du raderade det från Apparna och FoxNext-tjänsterna och (ii) att avslut av ditt konto eller din användning av Apparna och FoxNext-tjänsterna inte kommer att resultera i omedelbar eller automatisk radering av ditt Användarinnehåll, i enlighet med detta Avtal.

Borttagning av material som bryter mot upphovsrätten

FoxNext respekterar andras immateriella rättigheter och kräver att våra slutanvändare gör detsamma.  FoxNext har en policy som möjliggör uppsägning under lämpliga omständigheter av abonnenter och kontoinnehavare av FoxNext-tjänster som begår överträdelser.  FoxNext förbehåller sig även rätten att ta bort eller blockera åtkomst till Överfört innehåll som bryter mot en annan persons immateriella rättigheter enligt Gällande lagstiftning.

Om du anser att material på FoxNext-tjänsterna bryter mot din upphovsrätt.

Om du anser att något material som finns på eller är kopplat till någon FoxNext-tjänst bryter mot din upphovsrätt måste du skicka en skriftlig anmälan till FoxNexts för ändamålet utsedda Upphovsrättsombud (angiven nedan) om hävdad överträdelse som väsentligen innehåller all denna information: (a) identifiering av det upphovsrättsskyddade verket som omfattas av överträdelsen eller, om flera upphovsrättsskyddade verk omfattas av en enda anmälan, en uttömmande lista över sådana verk, (b) identifiering av det hävdade överträdelsematerialet och information som rimligen är tillräcklig för att vi ska kunna hitta materialet på specifik FoxNext-tjänst (såsom det hävdade överträdelsematerialets URL), (c) information som rimligen är tillräcklig för att vi ska kunna kontakta dig, såsom en adress, ett telefonnummer och en e-postadress, (d) ett uttalande från dig att du i god tro anser att denna omtvistade användning inte har godkänts av upphovsrättsinnehavaren, dess ombud eller Gällande lagstiftning, (e) ett uttalande från dig att ovanstående information i din anmälan är korrekt och ett uttalande från dig, gjort på heder och samvete, att du är innehavaren av en ensamrätt som hävdas vara föremål för brott mot upphovsrätten eller att du är behörig att agera på ägarens vägnar och (f) din fysiska eller elektroniska underskrift.  FoxNexts upphovsrättsombud för anmälan om hävdad överträdelse kan nås på:

Upphovsrättsombud
E-post:                         foxnextgames.tou@fox.com
Ämnesrad:       DMCA Notice
Adress:12121 Bluff Creek Drive, Suite 400
 Playa Vista,  CA  90094, USA         
                        Telefon: +1 (310) 369-2005

Om du har lagt upp material på någon FoxNext-tjänst som tagits bort på grund av en DMCA-anmälan från en upphovsrättsinnehavare.

Om du har lagt upp material på någon FoxNext-tjänst som FoxNext har tagit bort på grund av en anmälan om hävdad överträdelse från en upphovsrättsinnehavare kommer FoxNext omgående att vidta rimliga åtgärder för att meddela dig att materialet har tagits bort eller inaktiverats.  Detta besked kan ges via ett allmänt meddelande på FoxNext-tjänsterna eller genom skriftlig eller elektronisk kommunikation till adressen/adresserna som du har tillhandahållit FoxNext, om någon.  Du har rätt att göra en motanmälan som svar på en sådan anmälan i ett skriftligt meddelande som väsentligen innefattar allt detta: (i) identifiering av materialet som har tagits bort eller till vilket åtkomst har inaktiverats och platsen i tillämpliga FoxNext-tjänster som materialet visades på innan det togs bort eller åtkomsten inaktiverades, (ii) ett uttalande från dig, på heder och samvete, att du i god tro anser att materialet tagits bort eller inaktiverades till följd av ett misstag eller en felidentifiering av materialet som tagits bort eller inaktiverats, (iii) ditt namn, din adress, ditt telefonnummer och ett uttalande där du godkänner den federala tingsrättens jurisdiktion för det domstolsområde där din adress är belägen eller, om din adress är belägen utanför USA, för ett domstolsområde där FoxNext är verksamt, och att du accepterar delgivning från den person som inkommit med den anmälan som kräver borttagning eller inaktivering av åtkomsten till materialet eller en sådan persons ombud, och (iv) din fysiska eller elektroniska underskrift.

Observera att i enlighet med 17 U.S.C. §512(f) kan någon som medvetet lämnar en väsentligen felaktig beskrivning av de faktiska omständigheterna i en anmälan om hävdad överträdelse eller en motanmälan göras skadeståndsansvarig.

Din exponering för andra personers Användarinnehåll

Du är införstådd med att FoxNext inte kontrollerar Användarinnehållet som läggs upp av slutanvändare via FoxNext-tjänsterna och därmed är införstådd med att du kan komma att exponeras för stötande, felaktigt eller på annat sätt obehagligt Användarinnehåll.  FoxNext tar inget ansvar för denna typ av Innehåll.  Om du får kännedom om missbruk av FoxNext-tjänsterna, inklusive i strid med eventuella ”Begränsningar för användning av FoxNext-tjänsterna” ber vi dig att omedelbart meddela FoxNext på avatar.tou@fox.com.  FoxNext tar inget ansvar för övervakning av FoxNext-tjänsterna med avseende på olämpligt Användarinnehåll eller slutanvändarbeteende.  Om FoxNext vid något tillfälle väljer, efter eget gottfinnande, att övervaka FoxNext-tjänsterna tar FoxNext ändå inget ansvar för annat Innehåll än FoxNexts Innehåll, har ingen skyldighet att ändra eller ta bort olämpligt Innehåll och tar inget ansvar för någon slutanvändares beteende.

Tredjepartslänkar och -tjänster

Apparna och/eller FoxNext-tjänsterna kan komma att tillhandahålla, eller tredje parter kan komma att tillhandahålla, länkar till eller flöden från andra webbplatser, applikationsprogram, annonser, resurser eller andra tjänster som skapas av tredje parter (”Tredjepartstjänster”).  Förutom som på annat sätt angivet av oss i Apparna och/eller FoxNext-tjänsterna är vi inte anknutna till eller associerade med operatörerna av tredjepartswebbplatser eller andra resurser som länkar till eller är länkade från någon av Apparna och/eller FoxNext-tjänsterna.  När du samverkar med en leverantör av en Tredjepartstjänst interagerar du med den tredje parten, inte med FoxNext.  Om du väljer att använda en Tredjepartstjänst och dela information med den, har leverantören av Tredjepartstjänsten rätt att använda och dela dina uppgifter i enlighet med dess sekretess- och integritetspolicy och dina sekretessinställningar på den Tredjepartstjänsten.  FoxNext rekommenderar att du inte lämnar ut någon personligt identifierbar information till eller genom någon Tredjepartstjänst, såvida du inte känner till och känner dig bekväm med parten som du interagerar med.  Leverantören av Tredjepartstjänsten kan även komma att använda sig av andra parter för att tillhandahålla dig delar av applikationsprogrammet eller tjänsten, såsom teknik-, utvecklings- eller betalningstjänster.  FoxNext tar uttryckligen avstånd från och gör inga utfästelser, uttryckliga eller underförstådda, om Tredjepartstjänsterna eller leverantörerna av sådana Tredjepartstjänster (inklusive, men inte begränsat till, riktigheten eller fullständigheten av den information som tillhandahålls av en sådan Tredjepartstjänst eller dess sekretess- och integritetsrutiner).  Inkludering av en Tredjepartstjänst eller länkar till den på FoxNext-tjänsterna innebär inte något godkännande eller stöd för Tredjepartstjänsten.  FoxNext ansvarar inte för innehållet på eller rutinerna för andra webbplatser eller applikationsprogram än Apparna och/eller FoxNext-tjänsterna, även om webbplatsen eller applikationsprogrammet länkar till Apparna och/eller FoxNext-tjänsterna och även om den/det drivs av ett FoxNext-anknutet företag, en affärspartner eller ett annat företag som på något sätt har en koppling till Apparna och/eller FoxNext-tjänsterna.  Genom att använda Apparna och/eller FoxNext-tjänsterna är du införstådd med och godkänner att FoxNext inte har något ansvar gentemot dig med avseende på Innehåll eller annat material vars värd är eller server finns på en annan webbplats eller ett annat applikationsprogram än Apparna och/eller FoxNext-tjänsterna.  DU GODKÄNNER ATT DIN ANVÄNDNING AV TREDJEPARTSWEBBPLATSER OCH RESURSER OCH ALLT INNEHÅLL, INFORMATION, DATA, MARKNADSFÖRING, PRODUKTER ELLER ANDRA MATERIAL PÅ ELLER TILLGÄNGLIGA GENOM SÅDANA WEBBPLATSER OCH RESURSER ÄR PÅ EGEN RISK OCH OMFATTAS AV ANVÄNDARVILLKOREN SOM GÄLLER SÅDANA WEBBPLATSER OCH RESURSER.

Tvister mellan medlemmar

Du är ensamt ansvarig för din interaktion med andra användare av Apparna och/eller FoxNext-tjänsterna, leverantörer av Tredjepartstjänster eller andra parter med vilka du interagerar på, genom eller i samband med någon App och/eller FoxNext-tjänst.  FoxNext förbehåller sig rätten, men har ingen skyldighet, att på vilket sätt som helst engagera sig i tvister mellan dig och sådana parter.

Sekretess och integritet

Användningen av Apparna och FoxNext-tjänsterna styrs även av vår Sekretess- och integritetspolicy som har införlivats i och utgör en del av detta Avtal genom denna hänvisning.

Ansvarsfriskrivning

LAGARNA I VISSA JURISDIKTIONER, INKLUSIVE PROVINSEN QUEBEC, KANSKE INTE TILLÅTER UTESLUTNING ELLER BEGRÄNSNING AV GARANTIER ELLER ANSVARSBEGRÄNSNING. OM DESSA LAGAR GÄLLER DIG KANSKE INTE VISSA ELLER SAMTLIGA NEDANSTÅENDE UTESLUTNINGAR ELLER BEGRÄNSNINGAR INTE GÄLLER DIG OCH DU KAN HA YTTERLIGARE RÄTTIGHETER. APPARNA OCH FOXNEXT-TJÄNSTERNA TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK” OCH ”I MÅN AV TILLGÄNGLIGHET” OCH FOXNEXT VARKEN GARANTERAR ELLER UTLOVAR NÅGRA SPECIFIKA RESULTAT AV ANVÄNDNINGEN AV ELLER DEN LÖPANDE TILLGÅNGEN TILL APPARNA OCH FOXNEXT-TJÄNSTERNA.  I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING FRÅNSÄGER SIG FOXNEXT UTTRYCKLIGEN ALLA TYPER AV GARANTIER ELLER VILLKOR RELATERADE TILL APPARNA OCH FOXNEXT-TJÄNSTERNA, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA UTFÄSTELSER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL OCH ICKE-ÖVERTRÄDELSE, OCH GARANTIER SOM ÄR UNDERFÖRSTÅDDA FÖR ETT GENOMFÖRANDE ELLER EN BEHANDLING.  UTAN ATT BEGRÄNSA ALLMÄNGILTIGHETEN AV OVANSTÅENDE, GARANTERAR INTE FOXNEXT ATT DIN ANVÄNDNING AV APPARNA OCH/ELLER FOXNEXT-TJÄNSTERNA KOMMER ATT VARA OAVBRUTEN, PUNKTLIG, SÄKER ELLER FELFRI, ATT FEL I FOXNEXT-APPARNA OCH/ELLER -TJÄNSTERNA KOMMER ATT KORRIGERAS, ATT FOXNEXT-TJÄNSTERNA ELLER SERVRARNA PÅ VILKA DE FINNS TILLGÄNGLIGA KOMMER ATT VARA FRIA FRÅN VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER, ELLER ATT INFORMATION SOM INHÄMTAS AV DIG PÅ, GENOM ELLER I SAMBAND MED FOXNEXT-TJÄNSTERNA ELLER TREDJEPARTSTJÄNSTER (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, VIA ANVÄNDARINNEHÅLL ELLER TREDJEPARTSANNONSER) KOMMER ATT VARA KORREKT, TILLFÖRLITLIG, PUNKTLIG ELLER FULLSTÄNDIG.  I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING KOMMER FOXNEXT INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER VARA ANSVARIGT FÖR NÅGON FÖRLUST ELLER SKADA (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL FÖRLUST AV DATA, EGENDOMSSKADOR, PERSONSKADOR ELLER DÖDSFALL) TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING AV APPARNA OCH/ELLER FOXNEXT-TJÄNSTERNA, PROBLEM ELLER TEKNISKA FUNKTIONSSTÖRNINGAR I SAMBAND MED ANVÄNDNING AV APPARNA OCH/ELLER FOXNEXT-TJÄNSTERNA, DELTAGANDE I ETT FOXNEXT-EVENEMANG, MATERIAL SOM LADDATS NER ELLER PÅ ANNAT SÄTT FÖRVÄRVATS I SAMBAND MED APPARNA OCH/ELLER FOXNEXT-TJÄNSTERNA, ANVÄNDARINNEHÅLL, TREDJEPARTSANNONSER ELLER EN TREDJEPARTSTJÄNST SOM ÖVERFÖRTS PÅ, GENOM ELLER I SAMBAND MED APPARNA OCH/ELLER FOXNEXT-TJÄNSTERNA, ELLER SÄTTET PÅ VILKET ANVÄNDARE AV APPARNA OCH/ELLER FOXNEXT-TJÄNSTERNA BETER SIG, PÅ NÄTET ELLER OFFLINE.  DIN ANVÄNDNING AV ANVÄNDARINNEHÅLL, TREDJEPARTSANNONSER, TREDJEPARTSTJÄNSTER OCH DE VAROR ELLER TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS AV TREDJE PARTER ÄR HELT OCH HÅLLET DITT ANSVAR OCH SKER PÅ EGEN RISK.

DU ÄR INFÖRSTÅDD MED OCH GODKÄNNER ATT DIN ANVÄNDNING AV APPARNA OCH/ELLER FOXNEXT-TJÄNSTERNA OCH ALL INFORMATION SOM ÖVERFÖRS ELLER MOTTAS I SAMBAND DÄRMED KANSKE INTE ÄR SÄKER OCH KAN UPPFÅNGAS AV OBEHÖRIGA PARTER. I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING TAR DU ANSVAR FÖR HELA KOSTNADEN FÖR UNDERHÅLL, REPARATION ELLER KORRIGERING AV DITT DATASYSTEM ELLER ANNAN EGENDOM ELLER ANNAT ÅTERSTÄLLANDE ELLER ANNAN REKONSTRUKTION AV FÖRLORADE DATA SOM ERFORDRAS FÖR DIN ANVÄNDNING AV APPARNA OCH/ELLER FOXNEXT-TJÄNSTERNA.

Ansvarsbegränsning

LAGARNA I VISSA JURISDIKTIONER, INKLUSIVE PROVINSEN QUEBEC, TILLÅTER INTE ANSVARSBEGRÄNSNING ELLER VISSA SKADESTÅND.  OM DESSA LAGAR GÄLLER DIG KANSKE INTE VISSA ELLER SAMTLIGA NEDANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR INTE GÄLLER DIG, OCH DU KAN HA YTTERLIGARE RÄTTIGHETER. I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING KOMMER FOXNEXT OCH DESS LICENSGIVARE, LEVERANTÖRER OCH SERVICELEVERANTÖRER OCH DESS RESPEKTIVE CHEFER, DIREKTÖRER, ANSTÄLLDA, AGENTER, EFTERTRÄDARE OCH UTSEDDA (”FOXNEXT-ENHETERNA”) INTE ATT VARA ANSVARIGA GENTEMOT DIG ELLER NÅGON TREDJE PART FÖR INDIREKTA, PÅFÖLJANDE, EXEMPELGIVANDE, OFÖRUTSEDDA, SÄRSKILDA ELLER BESTRAFFANDE SKADESTÅND, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, SKADESTÅND FÖR UTEBLIVEN VINST SOM UPPSTÅR FRÅN DIN ANVÄNDNING AV ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA APPARNA OCH/ELLER FOXNEXT-TJÄNSTERNA.  INGEN AV FOXNEXT-ENHETERNA ÄR ANSVARIGA FÖR EJ AUKTORISERAD ÅTKOMST TILL ELLER ÄNDRING AV SÄNDNINGAR ELLER DATA ELLER FÖR MATERIAL ELLER DATA SOM SKICKAS ELLER TAS EMOT ELLER INTE SKICKAS ELLER TAS EMOT.  INGEN AV FOXNEXT-ENHETERNA ÄR ANSVARIGA ELLER ANSVARSSKYLDIGA FÖR HOTANDE, ÄREKRÄNKANDE, OMORALISKT, STÖTANDE ELLER OLAGLIGT INNEHÅLL ELLER UPPFÖRANDE AV EN ANNAN PART ELLER BROTT GENOM EN TREDJE PART MOT EN ANNAN IMMATERIALRÄTT, PRIVATSFÄR ELLER ANDRA RÄTTIGHETER.  OM NÅGON ÅTGÄRD ELLER NÅGOT FÖRFARANDE MOT NÅGON FOXNEXT-ENHET UPPSTÅR AV ELLER I RELATION TILL DETTA AVTAL ELLER ANVÄNDNINGEN ELLER OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA NÅGON AV APPARNA OCH/ELLER FOXNEXT-TJÄNSTERNA, VARE SIG ENLIGT AVTAL, GENOM ÅTALBAR HANDLING, GARANTI ELLER ANNAT, SKALL SKADESTÅNDET DU KAN HA RÄTT TILL BEGRÄNSAS TILL 100 USD.  DU AVSTÅR HÄRMED FRÅN DIN RÄTT ATT VIDTA ÅTGÄRDER MOT EN FOXNEXT-ENHET AVSEENDE ANVÄNDNINGEN ELLER ÅTKOMST TILL NÅGON AV APPARNA OCH/ELLER FOXNEXT-TJÄNSTERNA ETT ÅR EFTER ATT ETT SÅDANT KRAV ELLER ORSAK TILL ÅTGÄRD UPPSTÅR.

VISSA STATER OCH JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE UTESLUTANDET AV LAGSTADGADE ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, ELLER UTESLUTANDET ELLER BEGRÄNSNINGEN AV ANSVAR FÖR VISSA TYPER AV SKADOR. I SÅDANA STATER ELLER JURISDIKTIONER GÄLLER BEGRÄNSNINGARNA OCH UNDANTAGEN I DETTA AVSNITT EVENTUELLT INTE DIG. FÖLJAKTLIGEN ÄR I SÅDANA STATER OCH JURISDIKTIONER ANSVARSSKYLDIGHETEN BEGRÄNSAD TILL DET LÄGSTA BELOPPET TILLÅTET UNDER GÄLLANDE LAGSTIFTNING.

DU ÄR INFÖRSTÅDD MED OCH GODKÄNNER ATT EVENTUELLA SKADOR DU ÅDRAR DIG TILL FÖLJD AV FOXNEXTS HANDLINGAR ELLER FÖRSUMMELSER ELLER DIN ÅTKOMST TILL OCH/ELLER ANVÄNDNING AV NÅGON APP OCH/ELLER FOXNEXT-TJÄNST INTE ÄR IRREPARABLA OCH ÄR OTILLRÄCKLIGA FÖR ATT BERÄTTIGA DIG TILL ETT FÖRBUDSFÖRELÄGGANDE ELLER ANNAT FÖRELÄGGANDE SOM BEGRÄNSAR TILLGÄNGLIGHETEN AV ELLER NÅGON PERSONS MÖJLIGHET ATT FÅ ÅTKOMST TILL OCH/ELLER ANVÄNDNING AV NÅGON DEL AV APPARNA ELLER FOXNEXT-TJÄNSTERNA.

BEGRÄNSNINGARNA I DETTA AVSNITT GÄLLER OAVSETT OM DEN PÅSTÅDDA ANSVARSSKYLDIGHETEN GRUNDAR SIG PÅ AVTAL, SKADESTÅND, FÖRSUMMELSE, STRIKT ANSVAR ELLER NÅGOT ANNAT, ÄVEN OM FOXNEXT HAR UNDERRÄTTATS OM MÖJLIGHETEN ATT SÅDANA SKADOR KAN UPPKOMMA.

USA:s jurisdiktion

FoxNext tillhandahåller Apparna och FoxNext-tjänsterna i USA.  FoxNext intygar inte att Apparna, FoxNexts Innehåll och/eller FoxNext-tjänsterna är lämpliga (eller, i vissa fall, tillgängliga) för användning på andra platser.  Om du använder Apparna och/eller FoxNext-tjänsterna i en annan jurisdiktion än USA:s jurisdiktion godkänner du att du gör det på eget initiativ och att du är ansvarig för att följa de lokala lagar som är tillämpliga på din användning av Apparna och/eller FoxNext-tjänsterna.

Alla App-produkter finns inte tillgängliga i hela världen eller hela landet, och FoxNext intygar inte att du kommer att kunna förvärva någon App-produkt i en viss jurisdiktion, varken i eller utanför USA.

USA:s exportkontroll

Programvara som finns tillgänglig i samband med FoxNext-tjänsterna omfattas vidare av USA:s och Kanadas exportkontrollföreskrifter.  Ingen sådan programvara får laddas ner från FoxNext-tjänsterna eller på annat sätt exporteras eller återexporteras i strid med USA:s eller Kanadas exportlagar.  Nedladdning eller användning av sådan programvara sker på egen risk.

Skiljedomsavtal

LAGARNA I VISSA JURISDIKTIONER, INKLUSIVE PROVINSEN QUEBEC, TILLÅTER INTE OBLIGATORISK SKILJEDOM. OM DESSA LAGAR GÄLLER DIG KANSKE INTE VISSA ELLER SAMTLIGA NEDANSTÅENDE KRAV PÅ OBLIGATORISK SKILJEDOM INTE GÄLLER DIG, OCH DU KAN HA YTTERLIGARE RÄTTIGHETER.

(1) I den utsträckning som tillåts enligt Gällande lagstiftning är FoxNext, inklusive dess anknutna företag, ombud, anställda, föregångare, efterträdare och rättsinnehavare, och du överens om att Tvister (enligt definitionen häri) mellan dig och FoxNext, avseende någon aspekt av din relation till FoxNext, kommer att avgöras med ett bindande, konfidentiellt, individuellt och rättvist skiljedomsförfarande och inte i domstol.  Var och en av er och FoxNext samtycker till att avstå från rätten att väcka talan i domstol.  Termen ”Tvist” ska ges bredaste möjliga betydelse som kommer att genomdrivas och ska innefatta alla tvister, anspråk, krav, anklagelsepunkter, grunder för talan eller dispyter mellan dig och FoxNext, oavsett om det grundar sig i avtal, stadga, föreskrift, förordning, förseelse (inklusive men inte begränsat till bedrägeri, förvrängning, uppmuntran till bedrägeri, försummelse eller annan avsiktlig förseelse) eller någon annan laglig eller rättvis grund.  Termen ”Tvist” innefattar specifikt, men är inte begränsad till, alla anspråk mellan dig och FoxNext som på något sätt är förknippade med eller rör detta Skiljedomsavtal, alla andra aspekter av detta Avtal (inklusive deras tillämplighet och överensstämmelse med Gällande lagstiftning), produkter och tjänster som tillhandahålls av FoxNext, faktureringstvister och tvister som rör telefonmeddelanden, textmeddelanden eller annan kommunikation som någon av parterna mottagit från den andra parten.  De enda undantagen i detta Skiljedomsavtal är att (i) var och en av du och FoxNext behåller rätten att väcka talan i en domstol för småmålsförfarande och att (ii) var och en av du och FoxNext har rätt att väcka talan mot motparten för att förelägga överträdelser eller annat missbruk av immateriella rättigheter.  Tvister om huruvida dessa undantag gäller ska avgöras av den domstol i vilken en sådan talan har väckts. Alla andra skiljedomstvister skall avgöras av skiljedomaren.  Det förekommer ingen domare eller jury i skiljedomsförfaranden och domstolens omprövning av en lagakraftvunnen skiljedom är begränsad.  En skiljedomare måste följa detta Skiljedomsavtal.  Skiljedomaren kan dock, på individuell grund, tillerkänna samma skadestånd och föreläggande som en domstol (inklusive förbudsföreläggande, fastställelse eller lagstadgat skadestånd).

(2) Detta Avtal visar en transaktion inom mellanstatlig handel och därmed reglerar Federal Arbitration Act, 9 U.S.C. (United States Code) §§ 1–16, tolkningen och tillämpningen av detta Skiljedomsavtal.  Detta Skiljedomsavtal ska fortsätta att äga giltighet även efter upphörandet av detta Avtal.

(3) Eventuellt skiljedomsförfarande mellan dig och FoxNext kommer att anföras av Judicial Arbitration and Mediation Services, Inc. (”JAMS”) i enlighet med JAMS rationaliserade skiljedomsregler och skiljedomsförfaranden som gäller från den 1 juli 2014 (”JAMS-reglerna”), ändrat genom detta skiljedomsavtal.  Skiljedomsförfarandet ska anföras av en enda, neutral skiljedomare och om du och FoxNext inte kan komma överens om vem den skiljedomaren ska vara kommer skiljedomaren att utses i enlighet med JAMS-reglerna, med ditt och FoxNexts deltagande och engagemang enligt JAMS-regel 12.  JAMS-reglerna finns tillgängliga på dess webbplats: http://www.jamsadr.com/rules-streamlined-arbitration/.  Miniminormerna för konsumenttvister finns tillgängliga på https://www.jamsadr.com/consumer-minimum-standards/.  Skiljedomaren är bunden av villkoren i detta Skiljedomsavtal.

(4) Om du eller FoxNext vill väcka en skiljedomstalan måste du eller FoxNext först skicka, via post till motparten, ett skriftligt Meddelande om tvist (”Meddelande”) som innehåller den meddelande partens namn, adress och kontaktinformation, de specifika fakta som gett upphov till Tvisten, FoxNext-tjänsten som Meddelandet avser och det föreläggande som begärs.  Ditt Meddelande till FoxNext måste skickas via post till Arbitration Notice of Dispute, 2121 Avenue of the Stars, 7th Floor, Los Angeles, California, 90067, USA.  FoxNext kommer att skicka alla Meddelanden till dig enligt den kontaktinformation vi har om dig eller som du tillhandahåller.  Det är avsändarens ansvar att säkerställa att mottagaren mottar Meddelandet.  Under de första 45 dagarna efter att du eller vi har skickat ett Meddelande till motparten har du och vi rätt att försöka nå en lösning på Tvisten.

Om du och vi inte avgör Tvisten inom 45 dagar har du och vi rätt att inleda skiljedomsförfarandet i enlighet med JAMS-reglerna.  Ytterligare instruktioner för hur man inkommer med en Begäran om skiljedom finns på http://www.jamsadr.com/files/Uploads/Documents/JAMS_Arbitration_Demand.pdf.  Förutom att inkomma med denna Begäran om skiljedom med JAMS i enlighet med dess regler och förfaranden måste du skicka en kopia av denna fullföljda Begäran om skiljedom till FoxNext på adressen som anges ovan, till vilken du skickade ditt Meddelande om tvist.

(5) Du och FoxNext är införstådda med och samtycker till att följa följande skiljedomsregler: (a) DU OCH FOXNEXT HAR RÄTT ATT VÄCKA TALAN MOT MOTPARTEN I DIN ELLER DESS INDIVIDUELLA KAPACITET OCH INTE SOM KÄRANDE I ELLER GRUPPMEDLEM I NÅGOT PÅSTÅTT GRUPPFÖRFARANDE, OMBUDSFÖRFARANDE ELLER FÖRFARANDE MED FLERA KÄRANDE, OCH SKILJEDOMAREN SKA INTE HA NÅGON MAKT ATT TILLERKÄNNA NÅGOT GRUPPOMFATTANDE FÖRELÄGGANDE, (b) FoxNext kommer att betala skiljedomskostnader enligt vad som krävs av JAMS Miniminormer för konsumenttvister och i överensstämmelse med paragraf 6 nedan, (c) skiljedomaren har rätt att tillerkänna individuellt föreläggande eller individuella åtgärder som tillåts enligt Gällande lagstiftning och (d) varje sida betalar sina egna advokatkostnader, förutom i de fall som föreskrivs i paragraf 8 nedan.

(6) JAMS debiterar en registreringsavgift och andra avgifter för genomförande av skiljedomsförfarandet.  Normalt måste käranden betala registreringsavgiften för att inleda skiljedomsförfarandet, men om du vill väcka en skiljedomstalan mot FoxNext är du och FoxNext införstådda med och samtycker till att rätta er efter följande:

 • Om du avser att återkräva mindre än 10 000 USD (inklusive advokatkostnader) betalar FoxNext registreringsavgiften åt dig eller ersätter dig för din betalning av den.
 • Om du avser att återkräva 10 000 USD eller mer måste du betala registreringsavgiften som debiteras av JAMS, men FoxNext ersätter registreringsavgiften om du får rätt i de fordringar som du gjort gällande och som skiljedomaren har avgjort.
 • FoxNext och du är överens om att om fordringarna som är föremål för skiljedomsförfarandet uppgår till mindre än 10 000 USD (inklusive advokatkostnader) ska fordringen normalt beslutas om utifrån skriftliga inlägg enbart, utan förhör via telefon eller ansikte-mot-ansikte. FoxNext kommer inte att begära något förhör för fordringar som uppgår till mindre än 10 000 USD.  Denna bestämmelse ska inte tolkas av skiljedomaren på så sätt att den berövar dig den rätt du kan ha till ett förhör via telefon eller ansikte-mot-ansikte i ditt hemstadsområde i enlighet med JAMS-reglerna.
 • FoxNext och du är överens om att om fordringarna som är föremål för skiljedomsförfarandet uppgår till mer än 10 000 USD kommer skiljedomsförfarandet att ske på ett sätt och en plats som överensstämmer med JAMS-reglerna.

(7) Oavsett hur skiljedomsförfarandet fortskrider ska var och en av er och FoxNext samverka i god tro vid utbyte av icke-sekretessbelagd(a) dokument och information i den mån det är nödvändigt och i enlighet med JAMS-reglerna, och skiljedomaren ska utfärda ett välmotiverat skriftligt beslut som är tillräckligt för att underbygga hans eller hennes iakttagelser och slutsatser.

(8) Var och en av er och FoxNext kan komma att ådra er advokatkostnader under skiljedomsförfarandet.  Varje sida samtycker till att betala sina advokatkostnader såvida inte den/de aktuella fordringen/fordringarna gör det möjligt för den vinnande parten att få sina advokatkostnader betalda, och under sådana omständigheter ska avgifterna som utdöms fastställas av Gällande lagstiftning.  Utöver de rättigheter du kan ha att återkräva dina advokatkostnader enligt Gällande lagstiftning om du vinner skiljedomsmålet, och om FoxNext underlåtit att ge dig ett förlikningserbjudande före skiljedomsförfarandet eller beloppet som du tillerkänns är minst 25 % större än FoxNexts högsta förlikningsbelopp kommer FoxNext att betala dina skäliga advokatkostnader i tillägg till det belopp som skiljedomaren utdömt.  Om FoxNext vinner skiljedomsmålet är du ansvarig för dina egna advokatkostnader.  Om skiljedomaren, på begäran av den vinnande parten, finner att den förlorande parten väckt talan eller gått i svaromål på ett lättvindigt sätt eller för ett olämpligt ändamål, måste skiljedomaren, oavsett beloppet som tvisten gäller, beordra den förlorande parten att betala båda sidors skiljedomskostnader och kan komma att beordra den förlorande parten att betala den vinnande partens skäliga advokatkostnader, såvida inte sådant utdömande av avgifter är förbjudet enligt Gällande lagstiftning.

(9) Skiljedomaren har rätt att utdöma förbudsföreläggande eller fastställelse enbart till förmån för den enskilda part som söker upprättelse och endast i den utsträckning som krävs för att tillhandahålla den upprättelse som motiveras av den partens individuella anspråk.  Skiljedomaren får inte beordra FoxNext att betala pengar till eller vidta några åtgärder med andra personer än dig, såvida inte FoxNext uttryckligen och på förhand, när en skiljedomare har valts, tillåter att skiljedomaren inkommer med ett sådant påbud.  Vidare, om inte FoxNext uttryckligen samtycker till det, får skiljedomaren inte konsolidera andra personers anspråk med dina och får heller inte leda någon form av ombudsförfarande, förfaranden med flera kärande eller gruppförfaranden.

(10) Du och FoxNext är överens om att bibehålla skiljedomsförfarandets konfidentiella karaktär och ska inte röja skiljedomsmålets sakförhållande, de dokument som utbyts som en del av något medlingsförfarande, skiljedomsförfarandet, skiljedomarens beslut och förekomsten av eller beloppet för ett tilldömt skadestånd, förutom i den utsträckning som krävs för att förbereda eller genomföra skiljedomsmålet (i sådant fall måste den person som får kännedom om konfidentiell information förbinda sig att bevara sekretessen) eller förutom i den utsträckning som krävs i samband med en domstolstalan för ett preliminärt rättsmedel, ett rättsligt ifrågasättande av ett tillerkännande eller verkställandet av detta tillerkännande, eller om inte annat krävs enligt Gällande lagstiftning eller domstolsbeslut.

(11) Med undantag av kapitel (a) i paragraf (5) (dvs. upphävandet av möjligheten att fortsätta för flera kärandes eller en påstådd grupps räkning), om någon del av detta Skiljedomsavtal anses vara ogiltig, ogenomförbar eller olaglig, ska behållningen av detta Skiljedomsavtal fortsätta gälla och tolkas i enlighet med dess villkor som om den ogiltiga, ogenomförbara eller olagliga delen inte fanns med. Om kapitel (a) i paragraf (5) anses vara ogiltigt, ogenomförbart eller olagligt ska detta Skiljedomsavtal i sin helhet vara utan verkan, men resten av detta Avtal, inklusive bestämmelserna som reglerar var talan mot FoxNext måste väckas, valet av styrande lag och vårt ömsesidiga upphävande av rätten till juryrättegång, förblir i kraft och är tillämpligt på alla anspråk som, av detta eller annat skäl, genomförs i domstol snarare än genom skiljedomsförfarande.

Tillämplig lag

Om inte annat anges häri och med förbehåll för Gällande lagstiftning (som kan innefatta provinsen Quebec) regleras Avtalet och tolkas i enlighet med lagarna i staten New York, utan hänsyn till dess lagvalsregler.

Med undantag avseende Tvister som ska avgöras genom ett skiljedomsförfarande i enlighet med Skiljedomsavtalet och i den utsträckning som tillåts enligt Gällande lagstiftning, samtycker du och FoxNext till att underkasta er New Yorks domstolars exklusiva behörighet för att avgöra eventuella Tvister som uppstår till följd av Avtalet, Apparna och/eller FoxNext-tjänsterna.  MED FÖRBEHÅLL FÖR GÄLLANDE LAGAR AVSTÅR DU HÄRMED MEDVETET, FRIVILLIGT OCH AVSIKTLIGT FRÅN ALLA RÄTTIGHETER DU KAN HA TILL EN JURYRÄTTEGÅNG AVSEENDE EVENTUELLA RÄTTSTVISTER (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL ANSPRÅK, GENKÄROMÅL, MOTFORDRINGAR, ELLER TREDJEPARTSANSPRÅK) SOM UPPSTÅR FRÅN, ENLIGT ELLER I SAMBAND MED DETTA AVTAL.

UTOM NÄR DET ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG SAMTYCKER DU TILL ATT ALL GRUND FÖR TALAN SOM DU KAN HA TILL FÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED DETTA AVTAL, APPARNA ELLER FOXNEXT-TJÄNSTERNA MÅSTE ANHÄNGIGGÖRAS INOM ETT (1) ÅR EFTER ATT SÅDAN GRUND FÖR TALAN UPPSTOD.  EFTER EN SÅDAN PERIOD SKA SÅDAN GRUND FÖR TALAN PRESKRIBERAS PERMANENT.

 

Skadestånd

Du samtycker till att gottgöra och hålla FoxNext-enheter skadeslösa från all förlust, ansvarsskyldighet, anspråk, krav eller kostnad, inklusive men inte begränsat till skäliga advokatkostnader som uppstått i samband med eller på något sätt relaterat till krav som uppstår genom att du brutit mot detta Avtal eller på grund av eller till följd av eller i samband med din felaktiga användning av Apparna och/eller FoxNext-tjänsterna (inklusive, utan begränsning, all användning av ditt konto, oavsett om du har godkänt det eller inte), ditt brott mot någon annans rättigheter eller något Innehåll som du Överför via FoxNext-tjänsterna.  Du godkänner också att frige och avlasta FoxNext-enheterna från alla existerande och framtida krav du har eller kommer att ha, kända eller okända, på något sätt relaterade till din användning eller oförmåga att använda Apparna och/eller någon av FoxNext-tjänsterna.

Icke begärda inlagor

FoxNext accepterar inte medvetet, via någon av Apparna och/eller FoxNext-tjänsterna eller på annat sätt, icke begärda inlagor, inklusive och utan begränsning, inlagor från dig med bloggidéer, artiklar, manus, handlingsförlopp, fan-fiction, karaktärer, ritningar, information, förslag, uppslag, idéer eller koncept. FoxNext anmodar dig att inte göra några icke begärda inlagor.  Någon eventuell likhet mellan en icke begärd inlaga och aspekter av någon av FoxNexts eller FoxNexts anknutna företags kreativa verk, inklusive och utan begränsning, en film, en serie, en berättelse, en titel eller ett koncept skulle vara en ren tillfällighet.  Om du skickar inlagor till FoxNext via någon av apparna och/eller FoxNext-tjänsterna som inte har begärts (inklusive men inte begränsat till olika Forum) godkänner du dock att (i) dina icke begärda inlagor inte har gjorts i förtroende eller med tillit och att inget avtals- eller förmyndarförhållande skapas mellan dig och FoxNext i och med sådana inlagor, (ii) sådana icke begärda inlagor och alla immaterialrätter däri blir FoxNexts enskilda egendom och kommer att ägas av endast FoxNext (och inte Användarinnehållslicensieras av dig till FoxNext enligt ”Din äganderätt till och licens till Ditt Användarinnehåll”) och får användas, kopieras, underlicensieras, anpassas, överföras, distribueras, framföras offentligt, publiceras, visas eller raderas på de sätt som FoxNext anser är lämpligt, (iii) du inte har rätt till någon som helst ersättning, kredit eller information i samband med sådana inlagor och (iv) du genom att göra icke begärda inlagor avstår från rätten att framställa fordringar mot FoxNext eller FoxNexts anknutna företag i relation till sådana icke begärda inlagor från dig, inklusive och utan begränsning, orättvis konkurrens, brott mot underförstått avtal eller sekretessbrott.

Övrigt

FoxNexts underlåtenhet att utöva eller göra gällande en rättighet eller bestämmelse i detta Avtal utgör inte ett upphävande av en sådan rättighet eller bestämmelse.  Avsnittstitlarna i detta Avtal förekommer av praktiska skäl enbart och har ingen rätts- eller avtalsverkan.  Detta Avtal verkar i den utsträckning som tillåts enligt Gällande lagstiftning.  Med undantag för det som uttryckligen föreskrivs häri: om någon bestämmelse i detta Avtal är olaglig, ogiltig eller ogenomförbar anses den bestämmelsen vara avskiljbar från detta Avtal och påverkar inte återstående bestämmelsers giltighet eller genomförbarhet.  Detta Avtal tillsammans med alla avtal och uttalanden som nämns och anges häri som referens är hela avtalet mellan dig och FoxNext relaterat till ämnet härom och, såvida inte annat anges, åsidosätter alla och alla tidigare eller samtidigt skrivna eller muntliga avtal eller överenskommelser mellan dig och FoxNext avseende detta ämne.

Du samtycker till att meddelanden som FoxNext kan behöva skicka till dig enligt Gällande lagstiftning kommer att träda i kraft när FoxNext har skickat ett e-postmeddelande till den e-postadress som finns registrerad hos FoxNext eller publicerat ett sådant meddelande på Apparna och/eller FoxNext-tjänsternas informationssida/-sidor.

Du godkänner att det inte föreligger något gemensamt företags-, partnerskaps-, anställnings- eller ombudsförhållande mellan dig och FoxNext som en följd av detta Avtal eller din användning av Apparna och/eller FoxNext-tjänsterna.  En tryckt version av detta Avtal och av meddelanden som är förknippade med det ska tillåtas i rättsliga eller administrativa förfaranden som grundar sig i eller rör detta Avtal i samma utsträckning som andra affärsdokument och uppgifter som ursprungligen skapats och bibehållits i tryckt form.

Inget av innehållet i detta Avtal begränsar FoxNexts rätt att följa statliga, domstolars och brottsbekämpande myndigheters uppmaningar eller krav som rör din användning av Apparna och/eller FoxNext-tjänsterna eller information som tillhandahålls oss eller insamlas av oss i samband med sådan användning.

Kontakta oss på: avatar.tou@fox.com om du har frågor om detta Avtal.

JAG HAR LÄST DETTA ANVÄNDNINGSAVTAL OCH GODKÄNNER ALLA BESTÄMMELSER SOM ANGES OVAN.